Kalendarium

Z Banku Wiedzy Ewaluacyjnej — warsztaty

Godzina: 09:00

Dla promocji i przedstawienia wyników wybranych projektów badawczych istotnych dla Wspólnej Polityki Rolnej, przeprowadzone zostaną warsztaty online dobrych praktyk o nazwie „Nowe narzędzia monitorowania i ewaluacji: wgląd w dane Banku Wiedzy Ewaluacyjnej”, które odbędą się w dniach 20-21 października 2021 roku.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY