Kalendarium

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi zaprasza niepracujących mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie w miejscowości Wudzynek, o nazwie: „Przyzagrodowy chów gęsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY