Kalendarium

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi zaprasza niepracujących mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie w miejscowości Wudzynek, o nazwie: „Przyzagrodowy chów gęsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zapraszamy do udziału w ankiecie!

Godzina: 15:40

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie Unii Europejskiej, związanej z przekształceniem sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) w sieć danych dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarstw (FSDN).

ZOBACZ SZCZEGÓŁY