Dołącz do warsztatów Europejskiej Sieci WPR!

Bezpłatne warsztaty dotyczyć będą wymiany wiedzy i dzielenia się innowacyjnymi, inspirującymi praktykami i rozwiązaniami, które wspierają rolników w dostosowywaniu się do zmieniających się wzorców pogodowych. Ich organizatorami są DG AGRI oraz EIP-AGRI. Wydarzenie „Zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu zmieniających się warunków pogodowych: adaptacja gospodarstw", odbędzie się w dniach 15-16 marca 2023 r. w Bolonii we Włoszech.

Poszukiwani są rolnicy, przedstawiciele stowarzyszeń i spółdzielni rolniczych, doradcy, naukowcy, władze lokalne, organizacje pozarządowe i inni, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na ten temat.

Warsztaty odbędą się w regionie Emilia-Romania, który jest stale narażony na ekstremalne zjawiska pogodowe, mające duży wpływ na plony, jakość i stabilność produkcji rolnej. Realizowane tam projekty badawcze grupy operacyjnej EPI-AGRI, poprawiają zdolności adaptacyjne, wspierają decyzje rolników i opracowują konkretne rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, takie jak ulepszone systemy irygacyjne. Wizyty w niektórych rejonach obejmowanych przez te inicjatywy, będą częścią programu warsztatów.


Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie do 15 stycznia 2023 r. formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj — otwórz.

Liczba uczestników jest ograniczona. Organizatorzy ocenią nadesłane zgłoszenia i poinformują o tym wybrane osoby na początku lutego 2023 roku. Wybrani uczestnicy zostaną następnie poproszeni o zarejestrowanie się i potwierdzenie udziału w warsztatach.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Koszty podróży i zakwaterowania (hotelu) niektórych wybranych uczestników mogą zostać pokryte przez Komisję Europejską.

Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie Europejskiej sieci WPR — tutaj.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem Innovation-knowledge@eucapnetwork.eu