|

Kolejne wydanie poradnika antykryzysowego

Polecamy lekturę poradnika antykryzysowego dla obszarów wiejskich, który od początku pandemii wydaje  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Przedstawiane są w nim bieżące regulacje, rekomendacje i akcje, łagodzące skutki pandemii COVID-19 dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych.

Regulacje

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dopłat

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW 2014 – 2020  – dotyczy działania rolnictwo ekologiczne, działania dobrostan zwierząt, płatności ONW, działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego – za rok 2021. Nabór wniosków potrwa do 17 maja 2021 r.

Premie dla rolników, którzy posadzili las ze wsparciem ARiMR

Od 15 marca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowanego z PROW 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Termin składania wniosków do 17 maja 2021.

Zmiana rozporządzenia (WE) w sprawie higieny środków spożywczych

Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.   ustanawia ogólne zasady higieny środków spożywczych. Jego ostatnia zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/382 z dnia 3 marca 2021 r. dotyczy zarządzania alergenami, warunków redystrybucji żywności i kultury bezpieczeństwa żywności.

Rekomendacje

31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Od 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014 – 2020.

Działanie "Współpraca" Krótkie Łańcuchy Dostaw – nabór wniosków

Od 29 marca do 12 maja 2021 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca" na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Fundusz pomocowy 2020-2021

Do 10 kwietnia bieżącego roku trwa nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym, którego celem jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Akcje

Konkurs dla kół gospodyń wiejskich pt. „Wkoło spisu"

Urząd Statystyczny w Kielcach zaprasza koła gospodyń wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie pt. „Wkoło spisu" na własnoręczne wykonanie pracy (rękodzieła) zawierającej napis "Spisz się sam NSP 2021".