Kontakt do jednostki centralnej KSOW

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - oddział w Warszawie
realizujący zadania jednostki centralnej KSOW

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel.: + 48 22 623 28 49
e-mail: warszawa@cdr.gov.pl
NIP: 534 22 77 210

Formularz kontaktowy

Nasz zespół

Paweł Krzeczunowicz
Dyrektor Oddziału

tel.:  22 623 28 29
e-mail: p.krzeczunowicz@cdr.gov.pl
  Monika Miziołek
Kierowniczka działu KSOW
tel.: 22 623 28 31
e-mail: m.miziolek@cdr.gov.pl
Dominika Długosz-Dzierżanowska
Współpraca z partnerami KSOW na poziomie krajowym
tel.: 22 623 28 39
e-mail: d.dlugosz@cdr.gov.pl
Agata Markuszewska
Współpraca z partnerami KSOW na poziomie międzynarodowym
tel.: 22 623 28 38
e-mail: a.markuszewska@cdr.gov.pl
Mariusz Rutkowski
Zapewnianie wymiany informacji i doświadczeń (portal KSOW, media społecznościowe)
tel.: 519686402
e-mail: m.rutkowski@cdr.gov.pl
e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Krzysztof Kwiatkowski
Monitoring i sprawozdawczość z realizacji planu operacyjnego i planu działania KSOW
tel.: 22 623 28 36
e-mail: k.kwiatkowski@cdr.gov.pl
Anna Radzikowska
Monitoring i sprawozdawczość z realizacji planu operacyjnego i planu działania KSOW
tel.: 22 623 28 43
e-mail: a.radzikowska@cdr.gov.pl
Izabela Komorowska
Sekretariat grupy roboczej do spraw KSOW
tel.: 22 623 28 48
e-mail: i.komorowska@cdr.gov.pl
Karolina Cygan
Sekretariat grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER
tel.: 22 623 28 44
e-mail: k.cygan@cdr.gov.pl
Anna Mrozik-Kozak
Sekretariat grupy tematycznej do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
tel.: 22 623 28 53
e-mail: a.mrozik@cdr.gov.pl
Agnieszka Wróblewska
Realizacja planu działania KSOW
tel.: 22 623 28 55
e-mail: a.wroblewska@cdr.gov.pl
Emilia Goniprowska
Realizacja planu działania KSOW
tel.: 22 623 28 47
e-mail: e.goniprowska@cdr.gov.pl
Ewelina Rydałowska
Realizacja planu działania KSOW
tel.: 22 623 28 54
e-mail: e.rydalowska@cdr.gov.pl  
Sylwia Kalinowska
Realizacja planu działania KSOW
tel.: 22 623 28 41
e-mail: s.kalinowska@cdr.gov.pl
Katarzyna Krawczyk
Realizacja planu działania KSOW

tel.: 22 623 28 40
e-mail: k.krawczyk@cdr.gov.pl

Angelika Lipska
Realizacja planu działania KSOW
tel.: 22 623 28 46
e-mail: a.lipska@cdr.gov.pl
Agnieszka Sagan
Realizacja planu działania KSOW
tel.: 22 623 28 37
e-mail: a.sagan@cdr.gov.pl