O portalu

Portal administrowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie, w ramach pełnienia funkcji jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.