Ewaluacja PROW 2014-2020

W związku z realizacją PROW 2014-2020, w tym miejscu naszego serwisu zamieszczane będą informacje na temat oceny efektów wdrażania Programu.

Celem ewaluacji jest oszacowanie jakości, wartości jak również efektów wdrażania działań w ramach PROW i ich wpływu na rozwój obszarów wiejskich.

Ze względu na moment przeprowadzenia ewaluacji w okresie programowania 2014-2020 wyróżnia się: