|

Najnowszy Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Polecamy lekturę Poradnika antykryzysowego dla obszarów wiejskich, w którym przedstawiane są bieżące REGULACJE – REKOMENDACJE – AKCJE, łagodzące skutki pandemii COVID-19 dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych.

Poradnik tworzą pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

REGULACJE

Zaliczki na podatek i ubezpieczenie KRUS bez zmian

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że pobieranie zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających wypłacanych w roku 2021 będzie odbywało się na takich samych zasadach, jak w roku poprzednim..

Nowelizacja ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Sejm przyjął nowelizację tzw. ustawy o COVID-19, zawierającą zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Nowe przepisy znacznie rozszerzają katalog aktywności opłacanych bonami i listę podmiotów turystycznych, które mogą korzystać z programu..

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – lubelskie

Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i samorządy z terenu województwa lubelskiego mogą ubiegać się o  bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości trwa do 28 lutego 2021 roku. Premiowane będą  projekty zapewniające preferencje dla osób, które w wyniku pandemii COVID-19 utraciły pracę.

REKOMENDACJE

Konkurs „Badania na rynek" – ułatwienia dla wnioskodawców

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w konkursie „Badania na rynek" finansowanego z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W celu ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych pandemią COVID-19, za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w regulaminie konkursu wprowadzono udogodnienia dla przedsiębiorców dotyczące terminu składania wniosków oraz protestów od wyników oceny.

Marka lokalna na obszarach górskich i podgórskich - szkolenie e-learningowe

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej na obszarach górskich i podgórskich", adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich  zaineresowanych tematyką kreowania marki lokalnej. Szkolenie odbędzie się w terminie 15.02 – 05.03.2021 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl

Innowacje dla zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności - konkurs

Ruszyła druga edycja konkursu „Innowacje dla zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności" organizowanego wspólnie przez FAO i rząd Szwajcarii. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, firmy prywatne i instytucje, które wykazały się szczególną skutecznością i wykorzystały nowatorskie narzędzia, produkty lub usługi w celu wzmocnienia i promowania zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności.

AKCJE

Pogotowie Przedmaturalne z Fizyki

Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe (LuTEN) i Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizuje cykl bezpłatnych zajęć dla maturzystów. Pogotowie nie zastąpi systematycznej nauki, ale wspomoże naukę prowadzoną w szkole średniej. Zajęcia obejmują wykłady z elementami pokazów eksperymentów oraz ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań.