|

Nowe wydanie "Poradnika antykryzysowego dla obszarów wiejskich​​​​​​​"

Świat wchodzi w Nowy Rok z nadzieją na poprawę sytuacji epidemicznej przez system szczepień. Gospodarkę międzynarodową dominują nowe zasady po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. W kraju trwają zwiększone obostrzenia sanitarne i przeważnie zdalne ferie zimowe; pojawiają się fundusze wsparcia dla rolnictwa i obszarów wiejskich z noworocznego rozdania …

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w 2021 roku nadal redaguje i publikuje Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich, by zwiększać szanse wszystkich potrzebujących mieszkańców wsi na uzyskanie niezbędnej pomocy i przetrwanie kryzysu COVID-19 w możliwie najlepszej kondycji.

REGULACJE

Zawiadomienia sektorowe w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo

Mając na uwadze daleko idące konsekwencje zarówno dla administracji publicznej, firm jak i osób prywatnych wynikające z opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, Komisja Europejska analizuje i aktualizuje ponad 100 sektorowych zawiadomień sektorowych dotyczących szczegółowych dziedzin. Na stronie internetowej Komisji Europejskiej dostępne są zawiadomienia w języku polskim.

Zasiłek opiekuńczy KRUS przedłużony do 17 stycznia 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 17 stycznia 2021 roku wydłużony został okres, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika  – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki.

Wsparcie na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem ze źródeł rolniczych

Wsparcie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Wsparcie na zabezpieczenie przez ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020, a wnioski o nią będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

REKOMENDACJE

Brexit – co po 1 stycznia 2021 – wskazówki dla przedsiębiorców

Wraz z rokiem 2020 kończy się okres przejściowy w relacjach z Wielką Brytanią. Oznacza to, że wymiana handlowa będzie się odbywała na zasadach dotyczących krajów trzecich.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Do 11 stycznia 2021 roku trwa konkurs na projekty tematyczne w ramach programu Aktywni Obywatele.  W konkursie mogą startować podmioty III sektora takie, jak stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich oraz kościelne osoby prawne.

Niezbędnik dla gastronomii od Makro

Od początku wiosennego lockdown-u jednym z najważniejszych kierunków działań MAKRO było wsparcie klientów z sektora gastronomii. Akcja edukacyjna wspierania branży gastronomicznej rozpoczęta wiosną, zmienia się w kompleksowy portal wiedzy. MAKRO już od pół roku dzieli się z restauratorami i szefami kuchni przydatną wiedzą.

AKCJE

Ferie po królewsku online

W odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w kraju w czasie tegorocznych ferii zimowych w 7 Rezydencjach Królewskich jest realizowany specjalny program internetowy dla uczniów. Codziennie przez 14 dni ferii, na stronach internetowych i kanałach mediów społecznościowych są publikowane propozycje dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, począwszy od przedszkolaków aż do nastolatków.  

Krajowy finał konkursu "Koło ARiMR w sercu wsi"

W centrali ARiMR rozstrzygnięty został etap ogólnopolski konkursu filmowego pod tytułem „Koło ARiMR w sercu wsi”. W finale rywalizowali zwycięzcy wojewódzkich etapów konkursu, wyłonieni przez poszczególne oddziały regionalne ARiMR. Patronat nad konkursem objęła Pani Halina Szymańska, Prezes ARiMR.