Partnerzy KSOW

Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5761363894

REGON:
150028410

Adres siedziby:
opolskie
ul. Jaronia 7
46-300 Olesno

Numer telefonu: 34 358 24 38
Strona WWW: www.oleskiemuzeum.pl
Adres e-mail: oleskiemuzeum@op.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Muzeum współpracuje z Urzędem Miejskim, Miejskim Domem Kultury, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Sowczycach, Oleską Biblioteką Publiczną, Starostwem Powiatowym i Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach spotkań z historią lokalną, podinspektorem ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym, Szkołą Muzyczną w Oleśnie, Nadleśnictwem Olesno, Stowarzyszeniem Miłośników Kaplicy św. Franciszka, Muzeum w Praszce, Kluczborku, Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Muzeum Etnograficzno – Misyjnym w Pieniężnie, Muzeum w Prudniku, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z wystawcami prywatnymi, artystami, szkołami, przedszkolami i oleskim harcerzami. Jest też spora grupa krajowych i zagranicznych darczyńców- dobrodziejów muzeum.

Muzeum posiada doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków MKDiN, w tym wystawy pn.: Jak to z oleskim burokiem było?” obróbka włókna i tkactwo w regionie Opolszczyzny w XIX i początkach XX wieku – wystawa współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koncepcja muzeum jest bardzo pozytywnie odbierana przez zwiedzających, o czym świadczy ich ilość i wpisy do kroniki muzeum.

Data rejestracji: 21.01.2021