Partnerzy KSOW

Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5441480233

REGON:
200077396

Adres siedziby:
podlaskie
3 Maja 44
17-332 Milejczyce

Numer telefonu: 791961190
Strona WWW: https//www.facebook.com/GminnyOsrodekKulturyWMilejczycach
Adres e-mail: gok@milejczyce.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Promowanie dobrostanu zwierząt

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

GOK w Milejczycach jest instytucją kultury działającą na terenie Gminy Milejczyce. GOK może się pochwalić wieloma projektami o charakterze kulturalnym i multikulturalnym.

Data rejestracji: 30.01.2021