Partnerzy KSOW

Gmina Rawa Mazowiecka

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
8351543055

REGON:
750148420

Adres siedziby:
łódzkie
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka

Numer telefonu: 468545189
Strona WWW: www.rawam.ug.gov.pl
Adres e-mail: a.mrowczynska@rawam.ug.gov.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w ochronie środowiska

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Rawa Mazowiecka położona jest w powiecie rawskim we wschodniej części

województwa łódzkiego wokół miasta Rawa Mazowiecka. Dogodna lokalizacja w centrum Polski przy głównych drogach krajowych i wojewódzkich walory przyrodnicze i kulturowe oraz dostępność funduszy zewnętrznych sprawiają że Gmina z roku na rok coraz intensywniej się rozwija. Jest to widoczne zarówno w sferze gospodarczej społecznej jak i kulturalnej. Rolnicy modernizują swoje gospodarstwa które śmiało mogą konkurować na rynku unijnym. Powstają również nowe firmy i związane z tym miejsca pracy. Od kilku lat zaobserwować można również wzrost aktywności społecznej oraz zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej wyrażający się w dużej liczbie Zespołów Ludowych czy Kół Gospodyń Wiejskich które dzięki wybudowanym lub wyremontowanym świetlicom wiejskim mają komfortowe miejsca spotkań. Dzięki Partnerstwie KSOW chcemy wspierać dalszy rozwój Gminy podnosząc kompetencje Mieszkańców w kierunku innowacji na obszarach wiejskich odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju terytorialnego wykorzystując posiadane dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Data rejestracji: 01.02.2021