|

Dołącz do RSI: Akademia Innowacji

Kurs "RSI: Akademia Innowacji" dedykowany jest wszystkim, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tworzeniu innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na problemy występujące na obszarach wiejskich i peryferyjnych lub/i sami chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie.

Kurs jest bezpłatny i dostępny w 7 językach: angielskim, polskim, niemieckim, włoskim,czeskim, słowackim oraz słoweńskim.

Akademia składa się z 5 modułów. Znajdują się w nich tematy związane z tworzeniem propozycji wartości (value proposition), modelem biznesu społecznego, zarządzaniem wpływem społecznym oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Przystępując do kursu uczestnicy otrzymują bezpłatny dostęp do wywiadów z ekspertami, wielu narzędzi stworzonych przez profesjonalistów, jak również praktycznych wskazówek. Każdy moduł kończy się quizem – pozytywny wynik pozwala otrzymać certyfikat, który można wydrukować samodzielnie, bezpośrednio po wykonaniu quizu.

Harmonogram publikacji poszczególnych modułów:
Moduł 1      Wzmacnianie i rozwój obszarów wiejskich i peryferyjnych
Start:          Dostępny na platformie Skyrocket

Moduł 2      Identyfikowanie potrzeb lokalnej społeczności
Start:          01.02.2021

Moduł 3      Projektowanie modelu biznesowego
Start:          08.02.2021

Moduł 4      Projektowanie pomiaru efektów innowacji społecznej
Start:          15.02.2021

Moduł 5      Projektowanie działalności przyjaznej dla środowiska i społeczeństwa
Start:           22.02.2021

RSI: Akademia Innowacji to kurs on-line przeznaczony głównie dla innowatorów działających na obszarach wiejskich lub peryferyjnych, ale także dla inwestorów i innych zainteresowanych interesariuszy. Został stworzony w ramach międzynarodowego projektu CERUSI na bazie wiedzy i narzędzi wypracowanych w projektach Social(i)Makers, SENTINEL oraz LiveRUR.

Potrzebujesz więcej informacji? Znajdziesz je w broszurach poniżej.