Aronia… Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie

Partner wiodący: Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2020 r.

Kwota dofinansowania: 16 283,40 zł

Celem operacji jest zorganizowanie w 2020 r. 4 punktów informacyjnych na imprezach plenerowych o charakterze rolno-spożywczym, organizowanych na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, w których z jednej strony będzie zwracana uwaga konsumentów na prozdrowotne walory wyrobów aroniowych wraz ze wskazaniem najbliższych plantacji aronii oraz lokalnych przedsiębiorstw oferujących wyroby aroniowe, z drugiej zaś zainteresowanie, wystawiających się na danej imprezie, lokalnych przetwórców aronią, jako wartościowym surowcem i zachęcenie ich do umożliwienia bezpośredniej sprzedaży swoich wyrobów zainteresowanym konsumentom i właścicielom lokali gastronomicznych. W puncie informacyjnym przekazywane będą odwiedzającym broszury informacyjne oraz będą oferowane do degustacji produkty aroniowe.

Cele szczegółowe obejmują:

·         Zwiększenie, na lokalnych rynkach woj. o pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, oferty produktów aroniowych pochodzących zarówno bezpośrednio z gospodarstw, jak i z niewielkich lokalnych przetwórni. W połączeniu ze skróconym łańcuchem dostaw cena końcowa produktów będzie przystępna i akceptowalna przez konsumentów.

·         Zachęcanie lokali gastronomicznych w ww. województwach do wykorzystania w ich ofercie produktów aroniowych produkowanych przez lokalnych przedsiębiorców lub  bezpośrednio w gospodarstwach.

Formy realizacji operacji:

·         Punkty informacyjne na imprezach plenerowych o charakterze rolno-spożywczym na terenie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

·         Wydanie broszury.

Operacja skierowana jest do:

·         Potencjalnych konsumentów produktów aroniowych tj. osoby odwiedzające punkty informacyjne na  imprezach plenerowych o charakterze rolno-spożywczym.

·         Producenci żywności wystawiający się na imprezach plenerowych o charakterze rolno-spożywczym – minimum 40 producentów.

·  Właściciele lokali gastronomicznych z okolic plantacji aronii i producentów wyrobów aroniowych – minimum 100 – maksymalnie 200 właścicieli lokali gastronomicznych.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.