Przyzagrodowy chów gęsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz Telewizją Polską SA Oddział Terenowy w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Przyzagrodowy chów gęsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ”

Projekt skierowany jest łącznie do 768 osób w województwach kujawsko–pomorskim, mazowieckim, pomorskim oraz wielkopolskim i ma na celu rozpropagowanie wiedzy i przeszkolenie niepracujących mieszkańców obszarów wiejskich (w tym min. 50 % osób do 35 roku życia) z zakresu prowadzenia przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), budowania produktu turystycznego opartego na przyzagrodowym chowie gęsi oraz budowania współpracy w ramach zbytu żywności;

Szkolenia będą składać się z następujących bloków

  • Chów gęsi systemem przyzagrodowym,
  • Legalne formy sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym
  • Warsztaty z zakresu przetwórstwa gęsiny.

W ramach operacji przewidziane jest 16 szkoleń w każdym z 4 województw oraz wyemitowanie cyklu 6 odcinków programu pt. „Gęsi klucz do biznesu” w których zostaną przedstawione kluczowe informacje dotyczące możliwości prowadzenia różnych rodzajów działalności w oparciu o przyzagrodowy chów gęsi, w tym: chowu gęsi na mięso, w celu pozyskiwania puchu i pierza oraz wykorzystania chowu jako elementu produktu turystycznego

Efektem operacji będzie podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prowadzenia przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), budowania produktu turystycznego opartego na przyzagrodowym chowie gęsi oraz budowania współpracy w ramach zbytu żywności.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich