„Rolniku, co zrobić aby zarobić”

BWM ART. – Producent filmów i programów TV wespół z Partnerami Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego i Mirosławem Angielczykiem - Dary Natury realizuje operację pt. Rolniku, co zrobić aby zarobić obejmującą cykl 6 filmów.

Głównym celem operacji jest promocja dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz rozpowszechnianie informacji na ich temat. Celem operacji jest również  podniesienie ekonomiki gospodarstw rolnych, przeniesienie w inne rejony kraju sprawdzonych rozwiązań związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą oraz podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich związanej  z ochroną środowiska i ochroną bioróżnorodności w rolnictwie.

Grupą docelową operacji są: rolnicy, doradcy rolniczy, mieszkańcy obszarów wiejskich, nauczyciele, uczniowie i studenci szkół rolniczych.

W ramach operacji zaplanowano:

  • produkcję cyklu 6 filmów z zakresu hodowli zwierząt, produkcji ekologicznej roślin w tym roślin miododajnych, włóknistych i zielarskich;
  • dotarcie do odbiorcy poprzez DVD i Internet, ponieważ współcześnie jest to najskuteczniejsza forma. Widz w każdej chwili może wejść na stronę i ma możliwość wielokrotnego oglądania materiału;
  • wydanie płyt w ilości 2 000 sztuk i rozdystrybuowanie wśród doradców, nauczycieli szkół rolniczych, organizacji działających na rzecz rolnictwa jako materiału dydaktycznego na szkolenia, konferencje i spotkania z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich  czy też na zajęcia lekcyjne w szkołach i na uczelniach.

Planowane wyniki operacji (natychmiastowe i wymierne):

Dotarcie do odbiorców grupy docelowej poprzez dystrybucję filmów na nośniku DVD (2 000 płyt) oraz przez Internet (1890 osób).


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.