II Ogólnopolska wystawa królików miejscem spotkania hodowców z kraju i z zagranicy

Partner KSOW: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Trójmiejskim Związkiem Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt oraz Okręgowym Związkiem Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej

Czas trwania projektu: 01.05.2018 31.10.2018

Budżet projektu: 47 992,61 zł (w tym wkład własny 5 000,00 zł)

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy, w tym wystawcy, osoby zainteresowane tematyką związaną z hodowlą królików i innego inwentarza drobnego z terenu województwa podkarpackiego i województw ościennych tj.: małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego;
  • przedstawiciele instytucji rolniczych i około rolniczych – osoby współpracujące lub zainteresowane współpracą z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz ośrodkami ościennych województw;  
  • doradcy – osoby pracujące w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oraz w ośrodkach województw ościennych. 

Działania i efekty projektu:

  • ogólnopolska wystawa królików dla hodowców z kraju i z zagranicy, na której przedstawiono około 400 królików kilkudziesięciu ras z czołowych hodowli. Podczas imprezy odbył się konkurs, na którym wyłoniono 40 laureatów. Komisja przyznała tytuły czempiona i wiceczempiona, a w przypadku kolekcji królików mistrzów i wicemistrzów. Wyłoniono również zwycięzcę wystawy – superczempiona.
  • Konferencja pt. „Ekonomiczno-organizacyjne aspekty hodowli żywca króliczego na tle krajowych i zagranicznych doświadczeń”, która była integralną częścią wystawy. Przekazano wiedzę z zakresu nowych technologii w chowie i hodowli królików na bazie osiągnięć naukowych i doświadczeń z kraju i z zagranicy, a także możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności rolniczej, restrukturyzacje małych gospodarstw oraz modernizacje większych i powstanie małej przetwórni mięsa króliczego. W konferencji uczestniczyło 126 osób.
  • Działania projektu promowane były poprzez spoty reklamowe w radio i telewizji oraz poprzez ogłoszenia w prasie regionalnej, a także na plakatach reklamowych dystrybuowanych w środkach transportu publicznego. Media regionalne i ogólnopolskie przedstawiły relacje i wywiady z hodowcami), popularyzując zarówno towarową, jak i hobbystyczną hodowlę królików, promowano spożycie mięsa króliczego jako produktu najwyższej jakości, szczególnie dla osób alergicznych oraz dla dzieci i niemowląt.

Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 10 KSOW: Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą