Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru

Czas trwania projektu: 01.07.2018 – 31.10.2018

Budżet projektu: 87 125,00

Odbiorcy projektu:

 • producenci produktów lokalnych i tradycyjnych;
 • przedstawiciele lokali gastronomicznych oraz firm cateringowych;
 • przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury;
 • przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych;
 • przedstawiciele szkół rolniczych, zawodowych i branżowych;
 • przedstawiciele organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych.

Działania i efekty projektu:

 • dwa wyjazdy studyjne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego, w których uczestniczyło łącznie 50 osób z terenu całego kraju. W trakcie wyjazdu odbyły się wizyty w obiektach i miejscach, gdzie zrealizowano ciekawe rozwiązania (producenci, zagrody edukacyjne, przedsiębiorcy w tym obiekty gastronomiczne oraz inne inicjatywy oparte na lokalnych zasobach), które funkcjonują jako szlaki kulinarne. W ten sposób promują produkty tradycyjne, sprzedaż bezpośrednią, zwyczaje i lokalne tradycje, są wsparciem dla rozwoju wszelkich form turystyki wiejskiej. Udział w wyjeździe pozwolił również na poznanie społecznych i pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych. Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli także możliwość wymiany doświadczeń  i „przeniesienia” tzw. dobrych praktyk na teren województwa i regionu, w którym prowadzą swoją aktywność gospodarczą, społeczną i zawodową.
  • W dniach 9-11 października 2018 r. odbyła się wizyta studyjna na Szlaku Kulinarnym Dolnej Wisły „Niech Cię Zakole” na Ziemi Dobrzyńskiej i Zakolu Dolnej Wisły, która była okazją do zapoznania się z funkcjonującymi podmiotami, gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestnicy zwiedzili min.: Wilkowa Chatę – mini skansen folkloru, gospodarstwo ekologiczne z hodowlą kóz i serowarnią Malinowy Chruśniak w Fordonie, gospodarstwo agroturystyczne „Iwanowscy” , którego właściciele są pomysłodawcami oraz gospodarzami corocznego Święta Śliwki w Strzelcach Dolnych, winnice położone w pradolinie Dolnej Wisły, zagrodę edukacyjną gospodarstwa agroturystycznego Gzinianka.
  • W dniach 26-28 września 2018 r. odbyła się wizyta studyjna na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki, która była okazją do zapoznania się z funkcjonującymi podmiotami i prowadzoną przez nich produkcją oraz sprzedażą produktów tradycyjnych w województwie podkarpackim. Uczestnicy odwiedzili min.: rodzinną firmę zajmująca się produkcją serów podpuszczkowych, wędzonych, dojrzewających i białych, gospodarstwo rybackie w Starzawie, zajmujące się hodowlą karpia królewskiego, amura, tołpygi, suma europejskiego, szczupaka,. arboretum i zakład fizjografii w Bolestraszycach zajmujące się odkrywaniem tradycyjnych upraw w tym sadów dereniowych, Zakład Cukierniczo-Piekarniczy „IZA” w Rzeszowie,  którego cztery wyroby znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są to: chleb sędziszowski żytni, makowiec sędziszowski, serowiec sędziszowski, sędziszowskie ciasto z jagodami.

Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich