I Międzyregionalny Pokaz Alpak

Partner KSOW: Polski Związek Hodowców  Alpak w partnerstwie z

Budżet projektu: 45 701,25 zł (w tym wkład własny 7 600,00 zł)

Czas trwania projektu: 01.07.2018 – 31.10.2018

Odbiorcy projektu:

  • mieszkańcy obszarów wiejskich szukający możliwości rozwoju swoich gospodarstw, jak również pozostałe osoby zainteresowane tym kierunkiem produkcji
  • hodowcy alpak z terenu województw wielkopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz podlaskiego, którzy są zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat chowu i hodowli alpak

Działania i efekty projektu:

W dniach 7-9.09.2018 roku odbył się  „I Międzyregionalny Pokaz Alpak” zorganizowany w ramach XXXI  Barzkowickich Targów Rolnych. Przygotowany został namiot pokazowy z alpakami oraz stoisko informacyjne, gdzie eksperci z zakresu hodowli alpak udzielali informacji na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich i wsparcia finansowego w zakresie chowu i hodowli alpak. Również hodowcy biorący udział w pokazie zwierząt dostępni byli przy boksach ze zwierzętami i odpowiadali na pytania zwiedzających. Dodatkową atrakcją pokazu był wybór najlepszych sztuk alpak przy udziale zagranicznego eksperta Pani Mary-JoSmith. Sędzia oceniła alpaki pod względem pokrój, stanu uzębienia, jak również walorów runa.  Zwierzęta oceniane były w boksach, co umożliwiało również zapoznanie szerszej publiczności z zasadami oceny alpak, ważnymi m.in. podczas zakupu zwierząt. Wiedza ta jest bardzo istotna podczas wyboru kierunku produkcji w danym gospodarstwie, mając na uwadze rozpoczęcie chowu/hodowli lub poprawę rentowności i opłacalności danej produkcji.  Dodatkowo w dniach 08.09.2018  i   09.09.2018 r. przeprowadzona została prezentacja alpak na ogólnodostępnym ringu targów. Podczas prezentacji ponownie omówione zostały zasady prowadzenia oceny alpak.

W efekcie realizacji projektu hodowcy, którzy zajmują się już hodowlą alpak, mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu oceny użytkowości zwierząt, jak i innych możliwości wykorzystania tych zwierząt w swoim gospodarstwie. Mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy i przedsiębiorcy zapoznali się z tajnikami chowu i hodowli, aspektem ekonomicznym i jak możliwością współfinansowania  inwestycji polegającej na założeniu hodowli. Wszyscy uczestnicy zaznajomieni zostali z możliwości wykorzystania tych zwierząt w turystyce wiejskiej czy alternatywnego wykorzystania zwierząt np.
w alpakoterapii.


Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 10 KSOW: Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć
i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą