XIII Konwent Polskich Winiarzy - podnoszenie jakości, budowanie marki i wspieranie promocji polskich win gronowych

Partner KSOW: Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie w partnerstwie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

Czas trwania projektu: 01.03.2018 – 30.10.2018

Budżet projektu: 38 831,80 zł (w tym wkład własny 11 956,00 zł)

Odbiorcy projektu:

  • producenci wina;
  • osoby zainteresowane rozpoczęciem produkcji winiarskiej;
  • osoby związane zawodowo z branżą winiarską – naukowcy, nauczyciele, sommelierzy, restauratorzy.

Działania i efekty projektu:

  • dwudniowy konwent  polskich winiarzy dla 126 osób, w ramach którego odbyło się:
    • szkolenie, w którym zaprezentowano możliwość wykorzystania dronów oraz pojazdów samojezdnych do pracy w winnicach oraz sposób wykorzystania tych systemów w precyzyjnej produkcji winorośli. Tematyka szkolenia obejmowała technologiczne aspekty produkcji wina oraz wykorzystania narzędzi informatycznych i rolnictwa precyzyjnego w rozwiązaniach winiarskich. Uczestnicy poznali różne metody produkcji win jak również ocenili jakość oraz ewentualne wady wina.
    • Konwent prezentacja win polskiej produkcji, podczas której ocenie poddanych zostało 46 win w podziale na trzy panele degustacyjne. Jednocześnie przeprowadzono prezentacje winnic przez uczestniczących w konwencie winiarzy.
  • Informacje i publikacje w Internecie – zamieszczone posty na portalach społecznościowych umożliwiły szeroką promocję projektu, oraz dostęp do informacji osobom dotychczas niezwiązanym z tematyką produkcji win w Polsce, promocję jakości życia na wsi, wskazanie na różnorodne aspekty rozwoju obszarów wiejskich.

Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju