„Rolniku, co zrobić aby zarobić”

Partner KSOW: BWM Art. sp. z o.o w partnerstwie z Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego oraz Mirosławem Angielczykiem „Dary Natury”

Czas trwania projektu: 01.05.2018 – 27.10.2018

Budżet projektu: 109 865,25 zł

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy, doradcy rolniczy, mieszkańcy obszarów wiejskich, nauczyciele, uczniowie i studenci szkół rolniczych.

Działania i efekty projektu:

  • cykl sześciu filmów pt. Co zrobić żeby zarobić z zakresu hodowli zwierząt, produkcji ekologicznej roślin w tym roślin miododajnych, włóknistych i zielarskich, z czego każdy odcinek nawiązuje do tradycji, naturalnego zdrowego stylu życia a jednocześnie ukazuje innowacyjne sposoby gospodarowania, dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania opłacalne i łatwe do przyjęcia przez małe gospodarstwa rolne. W filmach pokazano także w jaki sposób rolnicy mogą wykorzystać środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Można je obejrzeć w filmotece KSOW


Priorytet 2 PROW: zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 2 : podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 12 KSOW: identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich