Biblioteka

Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie, 2022

Katalog polskich grup operacyjnych EPI

Pierwsza w naszym kraju publikacją prezentującą w formie katalogu działania Grup Operacyjnych stanowiących zasadniczy element europejskiego partnerstwa innowacyjnego („EPI”) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Te wielopodmiotowe partnerstwa z powodzeniem realizują projekty badawczo-wdrożeniowe w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Opisy Grup Operacyjnych zawarte w przedmiotowej publikacji dadzą Państwu możliwość przekonania się, że polskie Grupy Operacyjne realizują wiele, bardzo ważnych i ciekawych projektów z zakresu produkcji podstawowej oraz przetwórstwa produktów rolnych.

Izabella Byszewska, Jakub Jasiński, Justyna Klepacz, Krzysztof Lipiński, Karolina Trudnowska, Jan Zwoliński, 2020

Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II

Publikacja ta stanowi kompleksowy przewodnik dla Kół Gospodyń Wiejskich, obejmujący tematy od produktów lokalnych i regionalnych, przez krajowe i europejskie systemy jakości żywności, aż po wprowadzanie żywności na rynek przez rolników. W dalszej części poruszane są zagadnienia promocji, współpracy z innymi podmiotami oraz pozyskiwanie funduszy. Poradnik zamyka rozdział o realizacji projektów partnerskich, podkreślając znaczenie współpracy dla rozwoju środowisk wiejskich. Instytucją odpowiedzialną za treść poradnika jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Radosław Froń, 2022

Przydomowe winnice jako sposób na dodatkowe dochody małych gospodarstw

Kompendium wiedzy nt.  prowadzenia winnic w Polsce. Czym jest wino? Informacje historyczne, przepisy prawne, podatkowe, sanitarne, marketing, przykłady dobrych praktyk. Publikacja przygotowana w zakresie operacji pn. „Przydomowe winnice jako sposób na dodatkowe dochody małych gospodarstw” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Pomocy Technicznej,

Dobre Praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Monika Firlej, 2022

Regionalne serowanie

Wydanie niniejszej broszury umożliwi zwiększony zasięg odbiorców wśród których zostanie rozpowszechniona wiedza z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie małego przetwórstwa mleka, co będzie miało wpływ na rozpoczęcie prowadzenia działalności przetwórczej na obszarach wiejskich, z których powinni skorzystać właściciele małych, będących na pograniczu rentowności gospodarstw rolnych lub będących w trakcie przygotowań do założenia takiej działalności. Założone działania w sposób bezpośredni realizować będą transfer wiedzy w przetwórstwie rolnym związany z hodowlą zwierząt na obszarach wiejskich, czyli innowacyjnym i dość młodym w Polsce sektorem produkcji rolnej, jakim jest farmerskie przetwórstwo mleka.

ROZWIŃ ZWIŃ
Rafał Serafin, Ryszard Zarudzki, Dagmara Pilis, Sabina Frysztacka, 2022

Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności - wydanie II

Jest to drugie wydanie publikacji powstałej w ramach realizacji projektu Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Najnowsza edycja została wzbogacona o analizę nowych trendów oraz przykłady indywidualnych i zbiorowych form sprzedaży bezpośredniej. Jak zaznaczają autorzy:

Niniejsza publikacja nie stanowi recepty na sukces we wdrażaniu rozwiązania KŁŻ. Jej intencją jest pokazanie szerokiego wachlarza możliwości, które są dzisiaj dostępne i zachęcenie do wypracowania własnego rozwiązania, które uwzględnia uwarunkowania, możliwości i potrzeby konkretnej sytuacji. Liczymy, że niniejsze opracowanie przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu problematyki KŁŻ oraz pozwoli na skorzystanie z doświadczeń innych.

ROZWIŃ ZWIŃ
dr inż. Paweł Nicia, prof. URK; dr inż. Łukasz Paluch; dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK; dr inż. Paweł Zadrożny, prof. URK; dr inż. Aleksandra Płonka; dr inż. Mariusz Dacko; dr hab. inż. Jarosław Janus, prof. URK; dr hab. inż. Tomasz Kowalik, prof, 2020

Kwasowość gleb i stan nawożenia wapniowego w Polsce w świetle wyników powszechnego spisu rolnego 2020 — konsekwencje środowiskowe i ekonomiczne

Pomimo tego, iż większość gleb w Polsce wymaga systematycznego wapnowania to wciąż nawozy wapniowe stosowane są w zbyt małym zakresie. W świetle wyników analiz danych wtórnych (bazy GUS i FAND) można zauważyć, że relatywnie niewielki wpływ na tą sytuację wywarło wprowadzenie od 2019 r. programu dopłat do wapnowania gleb. Dlatego głównym celem podjętych badań jest identyfikacja czynników, które wpływają na niedostateczny poziom stosowania przez rolników nawozów wapniowych w uprawach rolnych.

Publikacja powstała w ramach projektu „Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych”, prowadzonego przez naszego partnera, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

ROZWIŃ ZWIŃ
dr hab. Katarzyna Izydorczyk, dr inż. Agnieszka Kowalczyk, dr Wojciech Krawczyk, dr hab. inż. Tomasz Piechota, mgr inż. Marek Rudziński, 2022

Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

W opracowaniu omówiono podstawowe zagadnienia związane z gospodarką wodną terenów rolniczych, wpływem rolnictwa na ilość i jakość zasobów wodnych oraz powiązaniami z bioróżnorodnością użytków rolnych i otaczających je terenów.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim, 2022

Wyjątkowe miejsca, Wyjątkowi ludzie, Wyjątkowe smaki — Książka kucharska kół gospodyń wiejskich z województwa mazowieckiego. Wydanie drugie, rozszerzone.

To już drugie wydanie publikacji wieńczącej konkurs „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. Ta nowa wersja, została wzbogacona o przepisy z edycji 2021–2022 konkursu.

Niech każda strona tej specjalnej książki kucharskiej z przepisami kół gospodyń wiejskich z Mazowsza będzie dla Państwa kulinarnym wehikułem czasu, a potrawy przygotowane według podpowiedzi wspaniałych pań z KGW podbiją na nowo serce niejednego smakosza! — Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim, 2022

Kiszonki — Praktyczny przewodnik dla kazdego

Kompleksowy poradnik domowych kiszonek, wydany i opracowany przez Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim. Przepisy do publikacji nadesłały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa mazowieckiego, w ramach konkursu „Koła Gospodyń Wiejskich — wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” (edycja 2021 i 2022).

Wyświetlanie rezultatów od 1 do 10 z 247