Kontakt do jednostki centralnej KSOW

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - oddział w Warszawie
realizujący zadania jednostki centralnej KSOW

ul. Rakowiecka 36 lok. 150
02-532 Warszawa
tel.: + 48 22 274 2327
e-mail: warszawa@cdr.gov.pl
NIP: 534 22 77 210

Formularz kontaktowy

Nasz zespół

Paweł Krzeczunowicz
Dyrektor Oddziału

tel.:  22 274 2323
e-mail: p.krzeczunowicz@cdr.gov.pl
Dominika Długosz-Dzierżanowska
Współpraca z partnerami KSOW na poziomie krajowym
tel.: 22 274 2337
e-mail: d.dlugosz@cdr.gov.pl
Agata Markuszewska
Współpraca z partnerami KSOW na poziomie międzynarodowym
tel.: 22 274 2330
e-mail: a.markuszewska@cdr.gov.pl
Krzysztof Kwiatkowski
Monitoring i sprawozdawczość z realizacji planu operacyjnego i planu działania KSOW
tel.: 22 274 2334
e-mail: k.kwiatkowski@cdr.gov.pl
Anna Radzikowska
Monitoring i sprawozdawczość z realizacji planu operacyjnego i planu działania KSOW
tel.: 22 274 2335
e-mail: a.radzikowska@cdr.gov.pl
Izabela Komorowska
Sekretariat grupy roboczej do spraw KSOW
tel.: 22 274 2341
e-mail: i.komorowska@cdr.gov.pl
Karolina Cygan
Sekretariat grupy tematycznej do spraw podejścia LEADER
tel.: 22 274 2343
e-mail: k.cygan@cdr.gov.pl
Agnieszka Wróblewska
Realizacja planu działania KSOW
tel.: 22 274 2332
e-mail: a.wroblewska@cdr.gov.pl
Emilia Goniprowska
Realizacja planu działania KSOW
tel.: 22 274 2340
e-mail: e.goniprowska@cdr.gov.pl
Ewelina Rydałowska
Realizacja planu działania KSOW
tel.: 22 274 2339
e-mail: e.rydalowska@cdr.gov.pl  
Sylwia Kalinowska
Realizacja planu działania KSOW
tel.: 22 274 2338
e-mail: s.kalinowska@cdr.gov.pl
Katarzyna Krawczyk
Realizacja planu działania KSOW

tel.: 22 274 2331
e-mail: k.krawczyk@cdr.gov.pl

Agnieszka Sagan
Realizacja planu działania KSOW
tel.: 22 274 2333
e-mail: a.sagan@cdr.gov.pl