Plan działania KSOW 2014-2020

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wspiera wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podstawą działania sieci jest plan działania KSOW na lata 2014-2020, który jest realizowany w oparciu o dwuletnie plany operacyjne.

Plan działania KSOW określa:

  • warunki jakie powinny spełniać operacje realizowane w ramach dwuletnich planów operacyjnych;
  • wskaźniki monitorowania realizacji działań;
  • zakres i tryb sporządzania informacji i sprawozdań z realizacji planów;
  • zakres i tryb ewaluacji realizacji działań.

W obecnym okresie programowania Sieć realizuje również działania informacyjno-promocyjne w ramach działania 8 - plan komunikacyjny. Podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych PROW 2014-2020, a w szczególności cele i grupy docelowe, instytucje zaangażowane w te działania oraz budżet, określone są w Strategii Komunikacji PROW 2014-2020.

Plan działania KSOW na lata 2014-2020

 

 

Aktualna wersja planu z listopada 2021 r.
POBIERZ (893 KB) >

Archiwalna wersja planu z maja 2018 r.
POBIERZ (521 KB) >

Archiwalna wersja planu z lipca 2017 r.
POBIERZ (893 KB) >

Archiwalna wersja planu z października 2015 r.
POBIERZ (847 KB) >

Strategia Komunikacji PROW 2014-2020

 

Aktualna wersja Strategii z kwietnia 2024 r.
POBIERZ (388 KB) >

Archiwalna wersja Strategii z lipca 2022 r.
POBIERZ (462 KB) >

Archiwalna wersja Strategii z lipca 2020 r.
POBIERZ (462 KB) >

Archiwalna wersja Strategii z lipca 2018 r.
POBIERZ (1009 KB) >

 

Sprawozdania roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020

Sprawozdanie za rok 2023
POBIERZ (730KB)>

Sprawozdanie za rok 2022
POBIERZ (735KB)>

Sprawozdanie za rok 2021
POBIERZ (757 KB)>

Sprawozdanie za rok 2020 
POBIERZ (1084 KB)>

Sprawozdanie za rok 2019
POBIERZ (1098 KB) >

Sprawozdanie za rok 2018
POBIERZ (1453 KB) >

Sprawozdanie za rok 2017
POBIERZ (2431 KB) >

Sprawozdanie za rok 2016
POBIERZ (2585 KB) >

Sprawozdanie za rok 2015
POBIERZ (1212 KB) >