Smart Villages

SMART VILLAGE (czyli inteligentna wieś)

Społeczność mieszkająca na wsi, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia oraz zrównoważonego rozwoju. Społeczność, która na swoim terenie współpracuje i wspólnie decyduje o swoim rozwoju. Podejście Smart Village, które od kilku lat nabiera rumieńców, bazuje na połączeniu nowoczesnych narzędzi i technologii dla polepszenia jakości życia oraz podniesienia standardu usług publicznych dla obywateli – i co ważne – przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na środowisko.

Smart Village, czyli podejście inteligentnej wsi, nie polega na wdrożeniu rozwiązania uniwersalnego – oparta jest na potrzebach i potencjale danego obszaru. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Promowanie inteligentnych wsi i oferowanie im wsparcia jest istotnym elementem programowania funduszy unijnych w następnych latach.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i przykładami dotyczących Smart Village, które tutaj zgromadziliśmy i które będziemy uaktualniać.Zachęcamy do odwiedzenia portalu Smart Villages, zawierającego linki do wielu inspirujących inicjatyw w całej Europie, które badają nowe sposoby rewitalizacji usług wiejskich poprzez społeczne i cyfrowe innowacje w takich dziedzinach jak: zdrowie, usługi społeczne, edukacja, mobilność, energia i inne.


Publikacje

 • Publikacja przedstawiająca ideę Smart Village w aktualnej fazie rozwoju w Polsce na tle wybranych przykładów zagranicznych - przeczytaj
 • Przegląd Obszarów Wiejskich UE nr 26 "Inteligentne wioski: rewitalizujące usługi wiejskie" - pobierz
 • Broszura projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW pt. "Innowacje cyfrowe i społeczne na obszarach wiejskich” – pobierz
 • Inteligentne i konkurencyjne łańcuchy dostaw żywności i napojów, Przegląd Obszarów Wiejskich UE, nr 22 - pobierz
 • Notatki uczestników ze spotkań grup (w kolejności od najświeższych)
 • Relacja z międzynarodowych warsztatów pn. Inteligentne Wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich - zobacz

Gdzie indziej w sieci

Zachęcamy do odwiedzenia czterech miejsc w internecie, gdzie prezentowane są informacje i przykłady dotyczące tematyki Smart Village:

 • nagranie z webinarium Smart Village: Polish experience and vision zorganizowane przez estońską sieć obszarów wiejskich, dotyczące polskich doświadczeń związanych z inteligentnymi wioskami (jęz. angielski), wraz z prezentacjami.
   
 • portal Smart Villages, zawierającego linki do wielu inspirujących inicjatyw w całej Europie, które badają nowe sposoby rewitalizacji usług wiejskich poprzez społeczne i cyfrowe innowacje w takich dziedzinach jak: zdrowie, usługi społeczne, edukacja, mobilność, energia i inne. 
   
 • partner KSOW IRWiR PAN prowadzi kolejny projekt dotyczący zagadnienia Smart Village – Instytut nie tylko prowadzi badania na ten temat, ale także konkurs na najlepszą inteligentną wieś w Polsce - dowiedz się więcej.
   
 • projekt Smart Rural 21 prowadzi prace koncepcyjne i wspiera realizację pomysłów, które wspierają 21 społeczności w Europie, aby osiągnęły swoje marzenia na bycie inteligentną wsią - dowiedz się więcej.
   
 • sieć współpracy inteligentnych wsi – Smart Village Network – jest inicjatywą wymiany doświadczeń 37 podmiotów – wsi, stowarzyszeń i zrzeszeń – promujących idee Smart Village - dowiedz się więcej.

11. spotkanie grupy tematycznej ENRD „Inteligentne wioski” – webinarium