Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
FUNDACJA MEMO
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Najważniejsze cele Fundacji 1. Działalność naukowa oświatowa edukacyjna kulturalna i artystyczna w szczególności w zakresie a Ochrony upowszechniania promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski w tym materialnego i…
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy IHAR-PIB
mazowieckie, Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa do prowadzenia badań w zakresie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych,…
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
podkarpackie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Podkarpackiego, nie działająca dla zysku, powołana w 1993 roku. Zrealizowała ponad 350 projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej o wart prawie 500 mln EUR. Udzieliła ponad 500 pożyczek na…
Gmina Biała
opolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Biała realizuje projekty przy wykorzystaniu w głównej mierze środków zewnętrznych zarówno inwestycyjnych ale również społecznych. Czynnie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i regionu w tym koła gospodyń wiejskich…
Europejska Fundacja Pamięć i Dziedzictwo
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Nasza misja to Z szacunkiem patrzymy na wczoraj z odwagą wchodzimy w dzisiaj jesteśmy gotowi na jutro bo rozumiejąc dzieje naszych przodków nie lękamy się przyszłości. Organizacja pozarządowa działająca na terenach wiejskich oraz wiejsko-miejskich…
Koło Gospodyń Wiejskich w Sadurkach
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Koło Gospodyń Wiejskich w Sadurkach działa aktywnie od 1955 roku. Koło specjalizuje się w odtwarzaniu tradycyjnych receptur kuchni regionalnej. Efekty swojej działalności koło chętnie prezentuje podczas licznych konkursów kulinarnych skierowanych do…
Nałęczowski Ośrodek Kultury
lubelskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Nałęczowski Ośrodek Kultury to instytucja z ponad 60 letnią historią. Coroczny kalendarz wydarzeń kulturalnych Nałęczowskiego Ośrodka Kultury wypełniają po brzegi festiwale przeglądy koncerty warsztaty jarmarki kiermasze skierowane do lokalnej…
Stowarzyszenie Opolski Klaster Produktów Regionalnych
opolskie, Rolnicze zrzeszenie branżowe i sektorowe (m.in.: klastry)
Trzon Klastra stanowią rolnicy oraz przedsiębiorcy przetwarzający produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Głównymi produktami jest wino oraz sery gdzie poza samą produkcją wspieramy inicjatywy popularyzacji wzrostu rentowności małych…
Koło Gospodyń Wiejksich w Starej Wronie Wronianki
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wronie „Wronianki” działa od 2021 roku ale wcześniej organizowaliśmy bądź współorganizowaliśmy wiele projektów jako grupa nieformalna bądź członkowie innych stowarzyszeń oraz fundacji. Zorganizowaliśmy m.in. zbiórkę…
PHU Justyna Drażba
podlaskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Pozyskiwanie środków europejskich i krajowych. Usługi w zakresie doradztwa biznesowego https//www.facebook.com/DofinansowaniaDrazba Wypożyczalnia kajaków i desek SUP nad Rospudą Plebiscyt Solidarni zwyciężymy…