Partnerzy KSOW

Wyczyść filtry
Powiat Opatowski
świętokrzyskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Powiat Opatowski został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. W skład powiatu wchodzi 8 gmin Opatów Lipnik Iwaniska Baćkowice Sadowie Wojciechowice Ożarów Tarłów. Usytuowany jest we wschodniej części woj. świętokrzyskiego i…
4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o.
zachodniopomorskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
4C to zespół specjalistów i zapaleńców działający wspólnie i na rzecz społeczności lokalnych. Tworzymy poszukujemy i wprowadzamy w życie różne w tym innowacyjne metody rozwiązywania problemów społecznych. Na co dzień wspieramy powstające…
Fundacja PANARO Pasja Nauka Rozwój
zachodniopomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja PANARO Pasja Nauka Rozwój powstała na początku 2018 roku. Cele zadania i wynikające z nich działania oscylują wokół spraw społecznych w szczególności działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans grup słabszych zagrożonych wykluczeniem…
FUDACJA ECO-INNOVA
dolnośląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja działa dla dobra publicznego szczególnie w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Zespół kreatywny tworzy projekty wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działamy w kraju i na terenie UE realizujemy…
FUNDACJA EDUKACYJNEGO CENTRUM EKOLOGICZNEGO LAWENDOWA BARĆ POD LASEM
łódzkie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Celem Fundacji Edukacyjnego Centrum Ekologicznego „Lawendowa Barć pod Lasem” jest prowadzenie statutowej działalności społecznie użytecznej w zakresie upowszechniania wiedzy z dziedziny ekologii oraz wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska a…
Joanna Adamska warsztaty
mazowieckie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Firma działa zarówno na rynku biznesowym jak i społecznym. W obszarze działań społecznych mam na koncie współpracę z lokalnymi organizacjami głównie w obszarze świadomości ekologicznej poczynań zero-waste i szerzenia wiedzy o właściwościach roślin…
Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka
zachodniopomorskie, Lokalna Grupa Rybacka
Wspieranie rybaków morskich i śródlądowych w dywersyfikacji ich źródeł dochodu oraz rozwój przedsiębiorczości w ramach PO Ryby
Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński
zachodniopomorskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy lokalnych samorządów gmin Świnoujścia Międzyzdrojów Wolina i Stepnicy oraz rybaków. Na podstawie umowy nr 53/WRiR-II/05/16 zawartej w dniu 18…
Koło Gospodyń Wiejskich Wyględne Dziewczyny Plus
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Działamy na rzecz lokalnej społeczności organizujemy wydarzenia integrujące społeczność promujemy działania inkluzywne różne pokolenia regiony osoby ze szczególnymi potrzebami itp.. Współpracujemy z okolicznymi organizacjami społecznymi i…
Gmina Wrocław
dolnośląskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Wrocław od kilku lat kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz podejmuje inicjatywy zmierzające do zrównoważonej transformacji systemu żywnościowego. Jednym ze strategicznych celów miasta jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, dlatego…