Biblioteka

Ryszard Jałoszyński, 2012

Z tradycją w nowoczesność. 20 lat stowarzyszeń sołtysów

Publikacja stanowi zapis 20 lat doświadczeń ruchu sołtysów. Książka opisuje najbardziej charakterystyczne elementy dorobku minionych dwudziestu lat jednego z najważniejszych ruchów stowarzyszeniowych spośród skupiających swoją działalność na obszarach wiejskich.

dr inż. Kazimierz Żukowski, Instytut Zootechniki PIB, 2012

Informator. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Od 2011 roku Instytut Zootechniki PIB realizuje i koordynuje Program Wieloletni „Ochrona i zarządzanie zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”.

prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, Instytut Zootechniki PIB, 2012

Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce

Publikacja zwiera opis ras rodzimych objętych ochroną. W Polsce ochroną objętych jest 75 ras, odmian i rodów, zarówno tych wytworzonych przed wiekami, jak i będących osiągnięciem XX wieku. To bezcenny bank genów, którego nie można zmarnować.

Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, 2012

Praca naukowo badawcza gimnazjalisty

Publikacja jest prezentacją prac zgłoszonych w X edycji konkursu na pracę naukowo-badawczą gimnazjalisty z zakresu przyrody. Tematyka przeprowadzonych badań koncentrowała się wokół elementów otaczającej przyrody, w przeważającej części nagrodzonych prac badano procesy biologiczno-chemiczno związane z produktami rolnictwa.

Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, 2012

„Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”

Publikacja jest efektem konkursu literackiego odbywającym się pod hasłem „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”.  Opracowanie zawiera refleksje uczniów gimnazjów zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi i jest adresowane do wychowawców i wychowanków, rodziców, nauczycieli, władz samorządu lokalnego, uczniów, jak również tych, którym na sercu leży wychowanie  do poszanowania wartości tkwiących w kulturze.

Z. Dolatowski, M. Warchałowska, M. Krysztoforski, J. Lesisz, B. Salata, B. Sazońska, A. Śliwa. CDR o/Radom, 2012

Przetwórstwo mięsa na poziomie gospodarstwa

Publikacja zawiera m.in.: opis zasad przetwórstwa ekologicznego, wybrane podstawowe metody przetwarzania , przykładowe projekty technologiczne, informacje nt.: wymagań higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwości finansowania w zakresie przetwórstwa mięsa.

Autorzy: dr inż. G. Cacak-Pietrzak, prof. dr hab. A. Ceglińska, Z. Ginalski, J. Lesisz, B. Salata, B. Sazońska, A. Śliwa. CDR o/Radom, 2012

Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa

Publikacja zawiera m.in.: opis zasad przetwórstwa ekologicznego, informacje nt.: wymagań higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwości finansowania, wymagań dot. surowców w zakresie przetwórstwa zbóż.

prof. dr hab. D. Kołożyn-Krajewska, dr inż. K. Godlewska. CDR o/Radom, 2012

Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa zbóż poziomie gospodarstwa.

Publikacja zawiera m.in.: informacje na temat obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, wymagań formalnych przy zatwierdzaniu i rejestracji działalności, dobrych praktyk produkcyjnych, wymagań higienicznych, kontroli urzędowych żywności, ponadto przykładową księgę haccp i przykładowy proces produkcyjny przemiału zboża na mąkę. 

dr inż. A. Gasik, dr hab. M. Mitek, Z. Ginalski,, M. Krysztoforski, J. Lesisz, B. Salata, B. Sazońska, A. Śliwa. CDR o/Radom, 2012

Przetwórstwo owoców na poziomie gospodarstwa.

Publikacja zawiera m.in.: opis zasad przetwórstwa ekologicznego, informacje nt.: przydatności technologicznej owoców do produkcji soków, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie owoców i warzyw, możliwości finansowania w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.

P. Pokrzywa, A. Litwinow, J. Lesisz, B. Salata, A. Śliwa. CDR o/Radom. Radom, 2012

Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa owoców i warzyw na poziomie gospodarstwa.

Publikacja zawiera m.in.: informacje na temat obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, wymagań formalnych przy zatwierdzaniu i rejestracji działalności, dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, kontroli urzędowych żywności, ponadto przykłady projektowania systemu haccp.

Wyświetlanie rezultatów od 171 do 180 z 262