Biblioteka

2014

W krainie lubelskich produktów tradycyjnych

Trzecia edycja katalogu lubelskich produktów tradycyjnych. Wiele z przedstawionych w publikacji przysmaków często wyrabianych jest w małych ilościach przy wykorzystaniu tradycyjnych metod produkcji. Te z kolei nierzadko  bywają swoistym ceremoniałem. To właśnie dzięki niemu mieszkańcy i turyści odwiedzający Lubelszczyznę odkrywają jej smaki na nowo. W katalogu znaleźć można blisko dwieście produktów i potraw wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych lub takich, które za chwilę się na niej znajdą. Dzięki tej publikacji poznać można najbardziej charakterystyczne produkty regionu - tradycyjnie wędzone wędliny, chleby wypiekane zgodnie z recepturami przekazywanymi od pokoleń, czy aromatyczne nalewki. W katalogu nie zabraknie też publikacji poświęconej znanemu już w całej Europie cebularzowi lubelskiemu.

ROZWIŃ ZWIŃ
M. Warchałowska, 2012

Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa mięsa na poziomie gospodarstwa

Publikacja zawiera m.in.: informacje na temat obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, wymagań dla zakładów produkujących żywność na poziomie gospodarstwa, dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym w produkcji żywności. 

2011

Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa

Publikacja po konferencji z cyklu "Media-Wieś-Rolnictwo" wydana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pdf 6,97MB)

Publikacja pokonferencyjna składa się z referatów przygotowanych przez przedstawicieli świata nauki, dotyczących szeregu zagadnień związanych z sytuacją gospodarstw rodzinnych i perspektywami ich dalszego rozwoju. Poszczególni autorzy skupili się takich zagadnieniach jak np. rozwój gospodarstw ekologicznych, ekonomiczna sytuacja polskich gospodarstw mlecznych, perspektywy rozwoju grup producentów rolnych w Polsce, a także przyszłość gospodarstw rodzinnych w Unii Europejskiej.

red. Justyna Duriasz-Bułhak, Krystian Połomski, Anna Potok, 2011

Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje.

Publikacja ma inspirować do podejmowania działań, służących ochronie dziedzictwa kulturowego i wykorzystaniu jego potencjału w rozwoju lokalnym. Opowiada o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków. Adresowana jest do wspólnot lokalnych, do władz samorządowych, organizacji i liderów. Fundacji Wspomagania Wsi, Warszawa 2011

<link http: www.fundacjawspomaganiawsi.pl index.php publikacje-fww _blank external-link-new-window external link in new>Więcej publikacji Fundacji Wspomagania Wsi

2011

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Polsce. Przykłady zrealizowanych projektów.

W publikacji przedstawione zostały zasady działania KSOW oraz pokazano wybrane projekty, zrealizowane przez sekretariaty regionalne i partnerów KSOW. (pdf 7,26MB)

2010

Żywność wysokiej jakości

Publikacja promująca polskie rolnictwo ekologiczne oraz żywność  produkowaną tym sposobem gospodarowania. (pdf 7,17MB)

W publikacji podsumowane zostały 4 konkursy, które zostały przeprowadzone w latach 2008-2010 przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, wiedzy o rolnictwie ekologicznym, na najlepszą pracę magisterską/doktorską w zakresie polityki jakości żywności i na najlepszy projekt/inicjatywę mające na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego. Po części informacyjnej, dotyczącej ogólnych zasad poszczególnych konkursów, zaprezentowani zostali kolejno wszyscy laureaci.

2010

Przyjazna Wieś 2010

Opis projektów uczestniczących w etapie centralnym konkursu "Przyjazna Wieś 2010". (pdf 5,78MB)

Publikacja przedstawia finalistów i laureatów II edycji konkursu „Przyjazna Wieś”, w podziale na dwie kategorie: infrastruktura społeczna i techniczna. W sumie zaprezentowanych zostało 17 projektów – inwestycji o charakterze społecznym i technicznym, wyłonionych na etapie centralnym konkursu oraz dodatkowo zwycięski projekt w kategorii „ekomiejsce”.

2010

Projekty współpracy – wymiar międzyregionalny i międzynarodowy

Publikacja stanowiąca podsumowanie międzynarodowego seminarium pn. „Projekty współpracy – wymiar międzyregionalny i międzynarodowy”. Seminarium zostało zorganizowane w związku z rozpoczęciem wdrażania Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w tym działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. (pdf 0,84MB)

2010

Waloryzacja zabytkowego zasobu wsi województwa opolskiego cele, metody, praktyka

Publikacja dotyczy efektów działania Zespołu Doradczego ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu, który został powołany przez wojewodę opolskiego w celu zwiększenia ochrony dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi i poprawy stanu jego zachowania. Jednym z nich jest inwentaryzacja zasobów kulturowych wsi województwa opolskiego, która wykonana została w szerszym kontekście - przestrzennym, krajobrazowym i środowiskowym. Zinwentaryzowane elementy poddane zostały ocenie ze względu na wartości historyczne.

2009

Wyniki wdrażania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006

W publikacji zaprezentowano efekty realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, przedstawiając wyniki wdrażania poszczególnych działań, w tym m.in. zalesiania gruntów rolnych i wsparcia gospodarstw niskotowarowych. W broszurze opublikowano również dane o beneficjentach środków programu, a także o strukturze rolnej ich gospodarstw.

Wyświetlanie rezultatów od 241 do 250 z 262