Biblioteka

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Przegląd najciekawszych inicjatyw systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w Polsce dla potrzeb kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Aktualny stan i zastosowanie przepisów regulujących sprzedaż bezpośrednią w Polsce dla potrzeb Kampanii na rzecz Krótkich Łańcuchów Żywności - Wiedz i Mądrze Jedz

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Prof. dr hab. Waldemar Treder, 2021

Racjonalne nawadnianie roślin sadowniczych

Chcąc konkurować na rynkach światowych polskie rolnictwo zmuszone zostanie do znacznego zwiększenia powierzchni nawadnianych upraw, a więc i większego zużycia wody. Konieczne jest zatem podjęcie działań na rzecz stosowania racjonalnych metod gospodarowania wodą, retencjonowania powstałych zasobów wodnych, ich zagospodarowywania i ochrony. W celu zwiększenia efektywności wykorzystania wody i zminimalizowania jej strat rolnicy powinni wykorzystywać oszczędne metody nawadniania, połączone z nawykiem poszanowania tego surowca.

Poradnik opracowano w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, w ramach projektu o nazwie „Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

ROZWIŃ ZWIŃ
Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, prof. dr hab. Waldemar Treder, 2021

Racjonalne nawadnianie warzyw

Każdy użytkownik instalacji nawodnieniowej powinien pamiętać o maksymalnej oszczędności wody. Zasada ta musi obowiązywać niezależnie od obecnie posiadanych zasobów. Oszczędne gospodarowanie wodą jest bardzo ważne obecnie, a szczególnego znaczenia nabierze w przyszłości, kiedy wzrost populacji wymusi zwiększenie produkcji. Dlatego strategicznym celem jest ochrona naszych skromnych zasobów wodnych. Należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby racjonalnie korzystać z wody.

Poradnik opracowano w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, w ramach projektu o nazwie „Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, 2018

Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno-rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej raport końcowy z załącznikami

Ekspertyza skierowana jest do osób odpowiedzialnych za rozwój lokalny na obszarach wiejskich, przede  wszystkim do władz lokalnych i przedstawicieli administracji publicznej wszystkich gmin położonych na obszarach wiejskich Polski, instytucji otoczenia biznesu, instytucji zajmujących się promocją turystyki wiejskiej, a także do lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów zainteresowanych rozwojem poszczególnych funkcji na obszarach wiejskich. Więcej informacji o projekcie - zobacz

ROZWIŃ ZWIŃ
Fundacja EKOOSTOJA, 2018

Kalendarz pszczelarski 2019

Publikacja powstała w ramach projektu "Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne" - dowiedz się więcej.

2019

Promocja postępu hodowlanego

W publikacji zawarto informacje o działalności poszczególnych związków hodowlanych siedmiu gatunków wystawianych i ocenianych w  Sielinku zwierząt (w okresie 25 lat) czy opisano osiągnięcia uzyskane w efekcie prowadzonej pracy hodowlanej, wielkość postępu genetycznego (zysku  genetycznego) określonego dla poszczególnych gatunków zwierząt na podstawie oceny eksterieru, wyników z kontroli użytkowości  (produkcji).

Publikacja powstała w ramach projektu „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” - więcej informacji o projekcie - zobacz.

ROZWIŃ ZWIŃ
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 2019

Charakterystyka ras zachowawczych w Wielkopolsce

W publikacji zaprezentowano rodzime rasy zachowawcze w poszczególnych gatunkach, rasach, odmianach, rodach  linii zwierząt. Broszura powstała w ramach projektu „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” - więcej informacji o projekcie - zobacz.

ROZWIŃ ZWIŃ
Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi, 2019

Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw — materiały szkoleniowe.

W publikacji autorstwa Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi poruszono temat Rolniczego handlu detalicznego (RHD). Autorzy krok po kroku prowadzą nas przez zagadnienia z tym związane od kwestii prawnych, po obowiązki wynikające z prawidłowego prowadzenia RHD.

Publikacja powstała w ramach projektu "Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw".

dr inż. Halina Bielińska, 2019

Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw

Publikacja autorstwa Pani dr inż. Haliny Bielińskiej porusza tematy przydomowego chowu gęsi z uwzględnieniem kwestii kluczowych, takich jak: warunki docelowego gospodarstwa, przygotowanie wychowalni, transport piskląt, czy żywienie gęsi w chowie przyzagrodowym. Tekst stanowi kompleksową instrukcję dla wszystkich zainteresowanych tematem zawartym w jej tytule.

Publikacja powstał w ramach projektu "Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw".

Wyświetlanie rezultatów od 51 do 60 z 257