Biblioteka

I. Ryć, CDR O/Warszawa, 2024

Kobiece oblicze rolnictwa

W broszurze wskazano przykłady inspirujących historii i ścieżek rozwoju kobiet, które przekształcają swoje pasje, wiedzę i kompetencje w wartościowe przedsięwzięcia rolnicze. To opowieści o determinacji, odwadze i sukcesach, które warto poznać. To również klucz do zrozumienia, jak często niewykorzystany potencjał tkwi po kobiecej stronie polskiej wsi.

Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Huberta Gereka, Piotra Marca i Justyny Dyśko, 2023

Chleb na zakwasie — Przewodnik dla piekarzy domowych

Zapach i smak świeżego chleba nie musi być rzadkością i rarytasem z porannie odwiedzonych piekarni. A chlebów są setki rodzajów i wiele z nich można samemu wypiekać w domowych warunkach. O tych rodzajach chlebów i sposobów ich wytwarzania, co to zakwas i jak go zrobić własnoręcznie — mówi najnowsze wydawnictwo BR KSOW w województwie mazowieckim — Chleb na zakwasie - Przewodnik dla piekarzy domowych.

Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie, 2023

Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej

Przewodnik zawiera materiały dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych dotyczących sieciowania KGW oraz zawiązywania partnerstw międzysektorowych w ramach klastra społecznego. Zachęcamy do lektury niniejszego przewodnika i życzymy sukcesów w podejmowaniu działań zwiększających efektywność, potencjał i skoordynowanie działalności dynamicznie rozwijających się organizacji kobiecych na wsi, jakimi są KGW.

Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Pawła Radomskiego, dr Krzysztofa Dudy, 2023

Dziedzictwo kulinarne polskich ras rodzimych

Publikacja podzielona jest na dwie części: część pierwsza zawiera krótkie charakterystyki ras rodzimych zwierząt gospodarskich hodowanych w Polsce wraz z przedstawieniem jakości surowców i produktów od nich pochodzących. Druga część to przedstawienie produktów i potraw z ras rodzimych ze wskazaniem historii ich wytwarzania oraz miejsc, w których są obecnie dostępne, porady kulinarne i przepisy na potrawy lub produkty.

I.Ryć, CDR O/Warszawa, 2022

Kobiety zmieniające polskie rolnictwo

Coraz więcej kobiet angażuje się zawodowo i osobiście w różne formy działalności na rzecz polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Broszura stanowi jedynie nieduży wycinek z aktywności kobiet działających w rolnictwie, w tym w ramach Sieci SIR oraz w realizacji projektów z wielopodmiotowymi partnerstwami. Śmiało można stwierdzić, że podejmując takie wyzwania, kobiety wyznaczają nowe trendy i podnoszą znacząco jakość tego, co robią. 

Polska Sieć LGD -Federacja Regionalnych Sieci LGD, 2023

Podejście LEADER w latach 2014-2020 - dobre praktyki

Katalog stanowiący zbiór dobrych praktyk, który uwzględnia projekty zrealizowane przez mieszkańców obszarów wiejskich, samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców z udziałem środków programu LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie całego kraju i dobre wykorzystanie środków przez Lokalne Grupy Działania. Zaprezentowane wybrane projekty to kompilacja codziennych potrzeb mieszkańców gmin, zwyczajnych czynności oraz kreatywnych, wychodzących poza standardy działań. Efekty projektów pozostawiają po sobie wymierne korzyści i zmieniają na lepsze swoje miejscowości.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, 2023

Współpraca łączy regiony - dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich

Biuletyn poświęcony rezultatom dwóch wyjazdów studyjnych, które nie tylko stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, ale także skierowane były na wspieranie włączenia społecznego mieszkańców obszarów wiejskich. Celem obu wyjazdów, zorganizowanych we wrześniu 2022 r. w woj. śląskim i opolskim, a następnie w październiku 2023 r. w woj. podkarpackim, było zgłębienie tajników praktyk, które mają bezpośredni wpływ na rozwój lokalny. Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z konkretnymi przykładami dobrych praktyk, które  uwzględniają potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy danego obszaru, oraz wspierają włączenie społeczności wiejskich.

R.Przygodzka, A.Badora, K.Krukowski, K.Kud, J.Mioduszewski, M.Woźniak, 2023

Odnawialne źródła energii w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju

Monografia skupia się na tematyce odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Autorzy analizują rodzaje OZE, instrumenty wspierające ich rozwój, oraz bilans energetyczny Polski z lat 2017–2021. Szczególny nacisk położony jest na rolnictwo, oceniając jego pozytywne i negatywne efekty zewnętrzne oraz potencjał w produkcji energii z OZE. Publikacja również rozważa założenia Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście rolnictwa Polski Wschodniej, analizując uwarunkowania rozwoju OZE. Monografia integruje techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty, tworząc kompleksowy obraz rozwoju OZE w rolnictwie tego regionu.

N. Bartkowiak-Bakun, 2023

Instytucjonalny wymiar zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Książka jest odpowiedzią na potrzebę zrozumienia zjawisk i procesów oddziałujących na realizację zadań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu lokalnego, jego roli, możliwości i ograniczeń wpływających na powodzenie realizacji wytyczonych zadań i przedsięwzięć.

J.Walczak,M.Skowrońska,B.Feledyn-Szewczyk, A.Madej, K.Ratusz, W.Krawczyk, A.Dominiak, P.Rzodkiewicz, 2023

Jakość żywności jako kierunek rozwoju rolnictwa w UE

Zespół autorski tej monografii przedstawił omówienia i analizy doniesień naukowych, zagranicznych i krajowych, raportów oficjalnych urzędów i agend, aktów prawnych oraz dokumentów o charakterze normatywnym dotyczące zmian w sposobie żywienia człowieka, zagrożeń jakości zdrowotnej żywności, jakości artykułów rolno-spożywczych w Polsce, krajowych i wspólnotowych systemów jakości żywności, systemu chroniącego pochodzenie żywności w UE oraz ekonomicznej efektywności rolnictwa ekologicznego.

Wyświetlanie rezultatów od 1 do 10 z 262