Biblioteka

Fundacja EKOOSTOJA, 2018

Kalendarz pszczelarski 2019

Publikacja powstała w ramach projektu "Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne" - dowiedz się więcej.

2019

Promocja postępu hodowlanego

W publikacji zawarto informacje o działalności poszczególnych związków hodowlanych siedmiu gatunków wystawianych i ocenianych w  Sielinku zwierząt (w okresie 25 lat) czy opisano osiągnięcia uzyskane w efekcie prowadzonej pracy hodowlanej, wielkość postępu genetycznego (zysku  genetycznego) określonego dla poszczególnych gatunków zwierząt na podstawie oceny eksterieru, wyników z kontroli użytkowości  (produkcji).

Publikacja powstała w ramach projektu „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” - więcej informacji o projekcie - zobacz.

ROZWIŃ ZWIŃ
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 2019

Charakterystyka ras zachowawczych w Wielkopolsce

W publikacji zaprezentowano rodzime rasy zachowawcze w poszczególnych gatunkach, rasach, odmianach, rodach  linii zwierząt. Broszura powstała w ramach projektu „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” - więcej informacji o projekcie - zobacz.

ROZWIŃ ZWIŃ
Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi, 2019

Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw — materiały szkoleniowe.

W publikacji autorstwa Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi poruszono temat Rolniczego handlu detalicznego (RHD). Autorzy krok po kroku prowadzą nas przez zagadnienia z tym związane od kwestii prawnych, po obowiązki wynikające z prawidłowego prowadzenia RHD.

Publikacja powstała w ramach projektu "Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw".

dr inż. Halina Bielińska, 2019

Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw

Publikacja autorstwa Pani dr inż. Haliny Bielińskiej porusza tematy przydomowego chowu gęsi z uwzględnieniem kwestii kluczowych, takich jak: warunki docelowego gospodarstwa, przygotowanie wychowalni, transport piskląt, czy żywienie gęsi w chowie przyzagrodowym. Tekst stanowi kompleksową instrukcję dla wszystkich zainteresowanych tematem zawartym w jej tytule.

Publikacja powstał w ramach projektu "Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw".

pod. red. Jacek M. Pijanowski, 2019

Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce

W publikacji zawarte zostały informacje takie jak: charakterystyka badanych obiektów scaleniowych, dane wyjściowe i metodyki ich obróbki za pomocą autorskich innowacyjnych metod informatycznych, wyniki analiz powierzchni pól, parametrów kształtu i wydłużenia działek, długości miedz oraz działek bez dojazdu mierzone za pomocą autorskich innowacyjnych metod informatycznych, wyniki oceny ekonomicznej scaleń na podstawie danych opracowanych w ramach projektu za pomocą autorskich innowacyjnych metod informatycznych.

pod red. dr Wojciecha Krawczyka, Instytut Zootechniki PIB, 2019

Wady i zalety systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów o CHNP, CHOG i GTS w krajach UE

Autorzy publikacji w poszczególnych rozdziałach charakteryzują i przybliżają problemy wad i zalet systemowych rozwiązań dotyczących wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów wyróżniających się jakością w krajach Unii Europejskiej.

pod red. J. Pijanowska, K. Musiał, 2019

Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi

Monografia jest owocem projektu pn. „Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi” zrealizowanego przez Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich – stowarzyszenie Województwa Małopolskiego
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i ładu przestrzennego polskiej wsi jest naszym wspólnym obowiązkiem a bawarskie rozwiązania w tym zakresie należą bez wątpienia do jednych z najlepszych w Europie.

Polska Organizacja Turystyczna, 2019

Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej

Publikacja podsumowująca wyniki konkursu  „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem było ukazanie faktu, że potencjał turystyczny polskiej wsi jest bardzo duży. Wyróżniają ją nowoczesne produkty turystyczne, które zarazem czerpią z regionalnego ducha i kultury.

Ireneusz Kamiński, 2019

LEADER dziś i jutro - konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021. Raport

Raport z konferencji podsumowującej wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021 pod tytułem "LEADER dziś i jutro".

Wyświetlanie rezultatów od 61 do 70 z 262