Biblioteka

Rafał Serafin, Ryszard Zarudzki, Dagmara Pilis, Sabina Frysztacka, 2022

Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności - wydanie II

Jest to drugie wydanie publikacji powstałej w ramach realizacji projektu Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Najnowsza edycja została wzbogacona o analizę nowych trendów oraz przykłady indywidualnych i zbiorowych form sprzedaży bezpośredniej. Jak zaznaczają autorzy:

Niniejsza publikacja nie stanowi recepty na sukces we wdrażaniu rozwiązania KŁŻ. Jej intencją jest pokazanie szerokiego wachlarza możliwości, które są dzisiaj dostępne i zachęcenie do wypracowania własnego rozwiązania, które uwzględnia uwarunkowania, możliwości i potrzeby konkretnej sytuacji. Liczymy, że niniejsze opracowanie przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu problematyki KŁŻ oraz pozwoli na skorzystanie z doświadczeń innych.

ROZWIŃ ZWIŃ
dr inż. Paweł Nicia, prof. URK; dr inż. Łukasz Paluch; dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. URK; dr inż. Paweł Zadrożny, prof. URK; dr inż. Aleksandra Płonka; dr inż. Mariusz Dacko; dr hab. inż. Jarosław Janus, prof. URK; dr hab. inż. Tomasz Kowalik, prof, 2020

Kwasowość gleb i stan nawożenia wapniowego w Polsce w świetle wyników powszechnego spisu rolnego 2020 — konsekwencje środowiskowe i ekonomiczne

Pomimo tego, iż większość gleb w Polsce wymaga systematycznego wapnowania to wciąż nawozy wapniowe stosowane są w zbyt małym zakresie. W świetle wyników analiz danych wtórnych (bazy GUS i FAND) można zauważyć, że relatywnie niewielki wpływ na tą sytuację wywarło wprowadzenie od 2019 r. programu dopłat do wapnowania gleb. Dlatego głównym celem podjętych badań jest identyfikacja czynników, które wpływają na niedostateczny poziom stosowania przez rolników nawozów wapniowych w uprawach rolnych.

Publikacja powstała w ramach projektu „Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych”, prowadzonego przez naszego partnera, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

ROZWIŃ ZWIŃ
dr hab. Katarzyna Izydorczyk, dr inż. Agnieszka Kowalczyk, dr Wojciech Krawczyk, dr hab. inż. Tomasz Piechota, mgr inż. Marek Rudziński, 2022

Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

W opracowaniu omówiono podstawowe zagadnienia związane z gospodarką wodną terenów rolniczych, wpływem rolnictwa na ilość i jakość zasobów wodnych oraz powiązaniami z bioróżnorodnością użytków rolnych i otaczających je terenów.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim, 2022

Wyjątkowe miejsca, Wyjątkowi ludzie, Wyjątkowe smaki — Książka kucharska kół gospodyń wiejskich z województwa mazowieckiego. Wydanie drugie, rozszerzone.

To już drugie wydanie publikacji wieńczącej konkurs „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. Ta nowa wersja, została wzbogacona o przepisy z edycji 2021–2022 konkursu.

Niech każda strona tej specjalnej książki kucharskiej z przepisami kół gospodyń wiejskich z Mazowsza będzie dla Państwa kulinarnym wehikułem czasu, a potrawy przygotowane według podpowiedzi wspaniałych pań z KGW podbiją na nowo serce niejednego smakosza! — Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim, 2022

Kiszonki — Praktyczny przewodnik dla kazdego

Kompleksowy poradnik domowych kiszonek, wydany i opracowany przez Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim. Przepisy do publikacji nadesłały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa mazowieckiego, w ramach konkursu „Koła Gospodyń Wiejskich — wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” (edycja 2021 i 2022).

Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski, Anna Rosa, 2021

THE SMART VILLAGE CONCEPT, examples from poland

  • How is the concept of smart villages understood by different groups of village?
  • residents (initiators, beneficiaries and local authorities)?
  • What mechanisms impact the de-marginalisation of rural areas?
  • How should support for smart villages in the coming years be programmed?
  • What are the necessary resources to implement smart initiatives?
  • What is the impact of smart solutions on the surroundings?
  • What guarantees the sustainability of solutions?
  • Are the concepts of smart villages and smart city related in terms of meaning?
Cube Group na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego, wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego, urzędami marszałkowskimi oraz partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich – przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

To już trzecia edycja publikacji „Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich – przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, w której przedstawiono najlepsze przykłady działań i rozwiązań, kryjących się pod hasłem „dobra praktyka”.

Jak zachęca na jej wstępie wicepremier, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk — Obszary wiejskie zajmują większość terytorium naszej Ojczyzny. Większość z nas jest też z nimi bezpośrednio lub pośrednio związana. Dlatego to, co wpływa na ich rozwój, ma bardzo duży wpływ na cały kraj. Publikacja, którą oddajemy do Państwa rąk, zawiera wiele przykładów dobrych praktyk z różnych stron Polski. Przykłady realizowane w jednym miejscu mogą też mieć zastosowanie gdzie indziej, czasem z mniejszą lub większą modyfikacją, a czasem nawet bezpośrednio. Zawsze ważny jest pozytywny przykład, przykład realny, zrealizowany i cieszący się powodzeniem. Niekiedy wystarczy tylko niewielka inspiracja. Ważne jest, aby promować dobre praktyki i nie wyważać otwartych już drzwi.

ROZWIŃ ZWIŃ
Beata Charycka, Marta Gumkowska, 2020

Badanie sieci współpracy na obszarach wiejskich

Raport podsumowujący badanie zrealizowane dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, dotyczące działających na obszarach wiejskich sieci wymiany informacji i współpracy.

Podstawowym wnioskiem z badania, które w sposób zasadniczy determinuje odpowiedź na pytanie o potrzeby sieci współpracy czy sposoby ich wsparcia, jest konstatacja, że są one zróżnicowane pod względem kluczowych charakterystyk, obejmujących ich sposoby organizacji i działania, przy jednoczesnym braniu pod uwagę ich kondycji i sposobu myślenia ich przedstawicieli o przyszłości i/lub rozwoju sieci.

W wyniku analizy dostępnych źródeł dotyczących sieci współpracy na wsi opisano 24 z nich, działających na poziomie ponadlokalnym. Następnie wybrano 12,  z których przedstawicielami przeprowadzono 22 wywiady pogłębione.

Publikacja ta, ponadto opisuje aspekty wpływające na kondycję sieci i wnioski z badania.

 

ROZWIŃ ZWIŃ
Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Praca pod redakcją Anny Brykalskiej, 2021

Agroturystyka. Od pomysłu do polubień

Publikacja stara się odpowiedzieć na pytania Jak sprawić, by biznes turystyczny na obszarach wiejskich przyciągał rzesze nowych klientów? W co inwestować? Jakich użyć narzędzi promocyjnych? Z kim podejmować współpracę? Jak stworzyć ofertę, która trafi w oczekiwania konkretnych grup turystów?.
Zgodnie z tym, co przeczytamy we wstępie do opracowania:

[...]

Znaleźć tu można bowiem treści, z których inspiracje czerpać mogą osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, przedsiębiorcy dużych obiektów turystycznych, samorządowcy odpowiedzialni za rozwój turystyczny gmin i powiatów, a nawet osoby dopiero rozważające inwestycję w turystykę poza miastem.

ROZWIŃ ZWIŃ
Monograph prepared under the editorship of Wojciech Krawczyk PhD, 2020

European structural measures for mountain farming in the context of domestic needs and expectations

Wyświetlanie rezultatów od 21 do 30 z 262