Biblioteka

2019

Promocja postępu hodowlanego

W publikacji zawarto informacje o działalności poszczególnych związków hodowlanych siedmiu gatunków wystawianych i ocenianych w  Sielinku zwierząt (w okresie 25 lat) czy opisano osiągnięcia uzyskane w efekcie prowadzonej pracy hodowlanej, wielkość postępu genetycznego (zysku  genetycznego) określonego dla poszczególnych gatunków zwierząt na podstawie oceny eksterieru, wyników z kontroli użytkowości  (produkcji).

Publikacja powstała w ramach projektu „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” - więcej informacji o projekcie - zobacz.

ROZWIŃ ZWIŃ
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 2019

Charakterystyka ras zachowawczych w Wielkopolsce

W publikacji zaprezentowano rodzime rasy zachowawcze w poszczególnych gatunkach, rasach, odmianach, rodach  linii zwierząt. Broszura powstała w ramach projektu „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” - więcej informacji o projekcie - zobacz.

ROZWIŃ ZWIŃ
Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi, 2019

Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw — materiały szkoleniowe.

W publikacji autorstwa Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi poruszono temat Rolniczego handlu detalicznego (RHD). Autorzy krok po kroku prowadzą nas przez zagadnienia z tym związane od kwestii prawnych, po obowiązki wynikające z prawidłowego prowadzenia RHD.

Publikacja powstała w ramach projektu "Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw".

dr inż. Halina Bielińska, 2019

Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw

Publikacja autorstwa Pani dr inż. Haliny Bielińskiej porusza tematy przydomowego chowu gęsi z uwzględnieniem kwestii kluczowych, takich jak: warunki docelowego gospodarstwa, przygotowanie wychowalni, transport piskląt, czy żywienie gęsi w chowie przyzagrodowym. Tekst stanowi kompleksową instrukcję dla wszystkich zainteresowanych tematem zawartym w jej tytule.

Publikacja powstał w ramach projektu "Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw".

pod. red. Jacek M. Pijanowski, 2019

Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce

W publikacji zawarte zostały informacje takie jak: charakterystyka badanych obiektów scaleniowych, dane wyjściowe i metodyki ich obróbki za pomocą autorskich innowacyjnych metod informatycznych, wyniki analiz powierzchni pól, parametrów kształtu i wydłużenia działek, długości miedz oraz działek bez dojazdu mierzone za pomocą autorskich innowacyjnych metod informatycznych, wyniki oceny ekonomicznej scaleń na podstawie danych opracowanych w ramach projektu za pomocą autorskich innowacyjnych metod informatycznych.

pod red. dr Wojciecha Krawczyka, Instytut Zootechniki PIB, 2019

Wady i zalety systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów o CHNP, CHOG i GTS w krajach UE

Autorzy publikacji w poszczególnych rozdziałach charakteryzują i przybliżają problemy wad i zalet systemowych rozwiązań dotyczących wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów wyróżniających się jakością w krajach Unii Europejskiej.

pod red. J. Pijanowska, K. Musiał, 2019

Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi

Monografia jest owocem projektu pn. „Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi” zrealizowanego przez Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich – stowarzyszenie Województwa Małopolskiego
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i ładu przestrzennego polskiej wsi jest naszym wspólnym obowiązkiem a bawarskie rozwiązania w tym zakresie należą bez wątpienia do jednych z najlepszych w Europie.

Polska Organizacja Turystyczna, 2019

Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej

Publikacja podsumowująca wyniki konkursu  „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem było ukazanie faktu, że potencjał turystyczny polskiej wsi jest bardzo duży. Wyróżniają ją nowoczesne produkty turystyczne, które zarazem czerpią z regionalnego ducha i kultury.

Ireneusz Kamiński, 2019

LEADER dziś i jutro - konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021. Raport

Raport z konferencji podsumowującej wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021 pod tytułem "LEADER dziś i jutro".

Dr Mirosław Sienkiewicz, 2017

Poradnik „Dobrych Praktyk Higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka”

Poradnik jest dostosowany do potrzeb farmerskiego i rzemieślniczego przetwórstwa mleka i w sposób syntetyczny przedstawia proste metody i działania zrozumiałe oraz możliwe do zrealizowania przez drobnych producentów. W jasny a zarazem dogłębny i specjalistyczny sposób porządkuje podstawowe zasady higieny oraz możliwe zagrożenia podczas wytwarzania produktów mleczarskich. Jest dostosowany do użytku strony ,,kontrolowanej” - producentów oraz „kontrolującej” – służb weterynaryjnych’. Wytwórcy produktów mlecznych mają możliwość poznania, na jakie aspekty zwracają uwagę weterynarze podczas czynności kontrolnych, a z kolei lekarze weterynarii mogą oczekiwać lepszego przygotowania ze strony przetwórców do prowadzenia działalności. Na bazie poradnika zostały zrealizowane działania edukacyjno-promocyjne i szkoleniowe związane z upowszechnianiem dobrych praktyk sanitarnych w farmerskim i rzemieślniczym przetwórstwie mleka. Poradnik dystrybuowany był podczas seminariów dla producentów oraz spotkań ze służbami weterynaryjnymi, aby producenci w pełni skorzystali z porad w nim zawartych i zrozumieli, w jaki sposób działać, aby osiągnąć wysoką jakość i efektywność w produkcji a służby weterynaryjne poznały lepiej specyfikę farmerskiej produkcji przetworów mlecznych. 

 

Poradnik został opracowany w ramach projektu „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera” zrealizowanego przez partnera KSOW Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Stowarzyszeniem „Serowarzy Rodzinni” - więcej informacji o projekcie 

 

ROZWIŃ ZWIŃ
Wyświetlanie rezultatów od 61 do 70 z 261