Biblioteka

Materiały pokonferencyjne, 2017

Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania

Materiały pokonferencyjne XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego pn. „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach Planu Operacyjnego Instytucji Zarządzającej i Jednostki Centralnej KSOW na lata 2016-2017

Red. Jolanta Wojciechowska, 2017

Sieci współpracy w turystyce wiejskiej.Stan obecny i nowe wyzwania

Publikacja poświęcona jest sieciom współpracy w turystyce wiejskiej, przedstawia zagadnienie ich organizowania i funkcjonowania, czyli analizę stanu obecnego, ale także określa nowe wyzwania w tym zakresie. Książka składa się z pięciu części obejmujących kolejno takie zagadnienia, jak: powiązania podmiotów, ich rola w sieciach współpracy, przykłady sieciowych produktów turystyki wiejskiej oraz sieci współpracy w Polsce i innych krajach.