Biblioteka

2019

Promocja postępu hodowlanego

W publikacji zawarto informacje o działalności poszczególnych związków hodowlanych siedmiu gatunków wystawianych i ocenianych w  Sielinku zwierząt (w okresie 25 lat) czy opisano osiągnięcia uzyskane w efekcie prowadzonej pracy hodowlanej, wielkość postępu genetycznego (zysku  genetycznego) określonego dla poszczególnych gatunków zwierząt na podstawie oceny eksterieru, wyników z kontroli użytkowości  (produkcji).

Publikacja powstała w ramach projektu „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” - więcej informacji o projekcie - zobacz.

ROZWIŃZWIŃ
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 2019

Charakterystyka ras zachowawczych w Wielkopolsce

W publikacji zaprezentowano rodzime rasy zachowawcze w poszczególnych gatunkach, rasach, odmianach, rodach  linii zwierząt. Broszura powstała w ramach projektu „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” - więcej informacji o projekcie - zobacz.

ROZWIŃZWIŃ