Biblioteka

Elżbieta Osińska – Kassa, 2018

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi”

W publikacji zawarte zostały streszczenia wystąpień:

  • Rejestrowanie, archiwizowanie i popularyzowanie niematerialnego dziedzictwa wsi w dobie nowych technologii – Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi – Dr hab. Weronika Brzezińska, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM Poznań
  • Problemy konserwacji i restauracji drewnianej architektury wiejskiej – Dr Maciej Prarat, Zakład Konserwatorstwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, Toruń.
  • Ochrona wiejskiego krajobrazu na przykładzie wybranych regionów – Dr Dawid Soszyński, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu – Instytut Architektury Krajobrazu, KUL Lublin, Monika Michna Specjalista Służby Leśnej ds. Użytkowania Lasu, Nadleśnictwo Janów Lubelski.
  • System nadawania certyfikatów dla wyrobów tradycyjnych, charakterystycznych dla danych regionów w aspekcie ochrony ich oryginalności i jakości – Jan Zwoliński, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego
  • Perspektywy rozwoju muzeów na wolnym powietrzu – Joanna Szewczykowska, Kierownik Działu Upowszechniania i Promocji, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
  • Prezentacja zrealizowanych projektów przez Lokalne Grupy Działania – Jarosław Kuba, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, woj. świętokrzyskie
  • Współpraca ze służbami konserwatorskimi w zakresie możliwości ochrony i zachowania dziedzictwa wsi – Dr hab. prof. nadzw. PśK Elżbieta Szot– Radziszewska, Zakład Historii Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Katedra Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska
  • Współdziałanie różnych podmiotów w sferze działania na rzecz zachowania zabytkowych kościołów, cmentarzy i miejsc kultu
ROZWIŃZWIŃ