Biblioteka

Praca zbiorowa pod redakcją Justyny Lesiewicz, 2018

Rozwój usług opiekuńczych na terenach wiejskich

I Wstęp - Justyna Adamska, MRiRW Warszawa

II. Funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych w Polsce

 • Gospodarstwa opiekuńcze – podążanie za potrzebami mieszkańców wsi i rolników - Ryszard Kamiński, KPODR w Minikowie
 • Gospodarstwa opiekuńcze – oczekiwane korzyści społeczne i ekonomiczne - Konrad Stępnik, CDR w Brwinowie
 • „Zielona opieka…” – doświadczenia z realizacji projektu - Aleksandra Bielińska, KPODR w Minikowie

III. Dobre praktyki - doświadczenia z województwa kujawsko-pomorskiego

 • Rodzina zastępcza – gospodarstwo Marzeny i Ryszarda Świetlików - Anna Toby, PCPR w Tucholi
 • Dobre praktyki współpracy w powiecie świeckim - Arleta Maliszewska, MGOPS w Nowem
 • Dobre praktyki w powiecie tucholskim- Anna Toby, PCPR w Tucholi
 • Gospodarstwa opiekuńcze w kujawsko-pomorskim
 • Spostrzeżenia właścicieli gospodarstw opiekuńczych - Justyna Lesiewicz, KPODR w Minikowie
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób starszych w gospodarstwach opiekuńczych Zielonej Opieki - Elwira Zakrzewska, KPODR w Minikowie

IV. Dobre praktyki w funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych za granicą

 • Czym są gospodarstwa opiekuńcze w Holandii? - IJsbrand Snoeij, Właściciel Gospodarstwa Opiekuńczego `t Paradijs
 • Gospodarstwa społeczne w Republice Czeskiej - Eliska Hudcova, Ministerstwo Rolnictwa, Czechy
 • Rolnictwo społeczne w Słowenii - Lili Mahne, Instytut AreaGea do Spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Gospodarstwa społeczne w Niemczech -Thomas van Elsen, Petrarca - European Academy for the Culture of Landscape c/o University of Kassel

V. System pomocy społecznej - możliwości funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Polsce

 • System pomocy społecznej w Polsce na przykładzie powiatu tucholskiego - Anna Toby, PCPR w Tucholi
 • Przepisy prawne dotyczące gospodarstw opiekuńczych - Monika Bauza, KPODR w Minikowie
 • Możliwości uzyskania dofi nansowania - Dawid Skotnicki, KPODR w Minikowie
 • Możliwości uzyskania dofi nansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach dostępnych źródeł – Lokalne Grupy Działania
 • Magdalena Kurpinowicz, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
 • Czy gospodarstwo opiekuńcze może stanowić uzupełnienie systemu zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi? - Anna Wit, KPOWES w Toruniu
 • Ekonomia społeczna na rzecz osób starszych – możliwości, inspiracje - Anna Szmyd, KPOWES w Bydgoszczy

VI. Podsumowanie - Ryszard Kamiński, KPODR w Minikowie

ROZWIŃZWIŃ
2018

Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Publikacja jest efektem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi (w tym rolnikami prowadzącymi usługi opiekuńcze) i instytucjami działającymi w zakresie usług opiekuńczych.

Materiały informacyjne z I Ogólnopolskiego Kongresu Gospodarstw Opiekuńczych 12-14 czerwca 2018 r. w Tleniu.