Biblioteka

pod red. prof. dr hab. Jacka Walczaka, 2018

Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

W publikacji pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” dokonano dogłębnej analizy zagadnienia wpływu produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza gospodarki nawozowej, na stan jakości wód. Przedstawiono w niej zarówno przyczyny problemu, jak i dobre praktyki rolnicze w zakresie prawidłowej gospodarki nawozami i ograniczania zanieczyszczania wód biogenami.