Biblioteka

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2019

Od pola do stołu po Norwesku

W broszurze przedstawiono dobre praktyki w innych krajach - zgromadzone przykłady mogą stać się inspiracją do tworzenia innowacyjnych projektów w zakresie prowadzenia produkcji żywności i tworzenia przedsięwzięć na rzecz sprzedaży bezpośredniej.