Biblioteka

Bohdan Kamiński, 2017

Puls Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi

W publikacji zostały zaprezentowane przykłady dobrych praktyk, w tym ich „sprawcy” – liderzy i uczestnicy partycypacyjnych inicjatyw. Szczególna uwaga będzie poświęcona środkom wzmacniającym lokalną synergię – WARTOŚĆ DODANĄ uzyskaną dzięki zaangażowaniu lokalnych środowisk.