Biblioteka

prof. dr hab. Ewa Solarska, dr inż. Arkadiusz Artyszak, dr inż. Tadeusz Solarski, mgr Marzena Marzec, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie ZBÓŻ z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii

prof. dr hab. Ewa Solarska mgr inż . Eliza Potocka, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie TRUSKAWEK z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii

dr inż. Mirosław Cieśla dr n.wet. Jan Żelazny, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w chowie i hodowli RYB z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii

Celem  niniejszej  publikacji  jest  przybliżenie  szerokiemu  gronu  odbiorców dobrych  praktyk  w  zakresie  chowu  i  hodowli  ryb  w  stawach,  zwłaszcza  stawach typu  karpiowego,  które  są  bardzo  dobrym  przykładem  tzw.  zrównoważonej  gospodarki. Jest to forma ekonomicznej działalności człowieka, która jest nie tylko przyjazna środowisku  naturalnemu,  odpowiada  na  społeczne  zapotrzebowania i oczekiwania, ale również jest opłacalna ekonomicznie. Publikacja odnosi się do tradycyjnych metod sprzyjających zachowaniu właściwego stanu środowiska stawowego, dobrostanu ryb i wysokich wyników ekonomicznych. Zasady te odnieść można również do chowu ryb zgodnego z wymogami dla ekologicznej akwakultury,  obowiązującymi  w  krajach  Unii  Europejskiej.    Omawia  tak że  innowacyjne rozwiązania,  polegające  na  stosowaniu  kompozycji  pożytecznych  mikroorganizmów,  wspierających  utrzymanie  właściwych  warunków  chowu  ryb  w  stawach, zapobiegających chorobom, poprawiających warunki fizyczne i chemiczne środowiska stawowego raz ekonomikę chowu.

ROZWIŃ ZWIŃ
Red. W. Długosz, B. Hezler, R. Izdebski, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych organizmów w uprawie jabłek z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii. Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko

W publikacji przedstawiono m.in. doświadczenia gospodarstw sadowniczych wykorzystujących w szerokim zakresie naturalne technologie we wszystkich obszarach uprawy jabłoni (nawożenie gleby, odżywianie dolistne, ochrona przed szkodnikami, przechowalnictwo), które wskazały, że istnieje szansa na otrzymywanie jabłek o wysokiej wartości odżywczej i właściwościach prozdrowotnych, bez pozostałości środków chemicznych.

Red. Wiktoria Długosz i Bogusław Hezler, 2014

Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w hodowli pszczół z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii. Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko

Materiał zawarty w tym wydaniu może pomóc społeczeństwu pszczelarskiemu w ugruntowaniu swojej wiedzy w prowadzeniu własnych pasiek niezależnie czy są one duże - zawodowe, nastawione na towarowe pozyskiwanie wyrobów pszczelich czy też są to pasieki amatorskie - hobbystyczne, prowadzone z pasją często z pokolenia na pokolenie. Autorzy publikacji są głęboko przekonani, że wspólnymi siłami opierając się na materiałach, można skutecznie i zdrowo prowadzić pasieki utrzymując pogłowie pszczół na stale zwiększającym się poziomie, by osiągnąć najszczytniejszy cel, do jakiego dążymy – zapewnienie zdrowego życia pszczołom miodnym.

Materiały pokonferencyjne, 2017

Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania

Materiały pokonferencyjne XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego pn. „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach Planu Operacyjnego Instytucji Zarządzającej i Jednostki Centralnej KSOW na lata 2016-2017

2017

Najefektywniejsze metody redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości szacowania ich efektów

2017

Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa

2017

Aktualny stan problematyki ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa

2017

Krajowe wyniki prac badawczych oraz działań szacowania oddziaływań w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa

Wyświetlanie rezultatów od 131 do 140 z 262