Biblioteka

2015

Koncepcja i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

Pakiet informacyjno-edukacyjny to zestaw opracowań powstałych w ramach funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Pakiet składa się z 10 niezależnych poradników dotyczących różnych zagadnień związanych z działalnością zagród edukacyjnych, zawierających przydatne informacje i materiały edukacyjne: 

 • Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym
 • Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych
 • Edukacja w zagrodach edukacyjnych w kontekście dokumentów programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
 • Praktyczne zastosowanie psychologii rozwojowej w zagrodach edukacyjnych
 • Podstawy metodyki zajęć organizowanych w warunkach gospodarstwa wiejskiego
 • Ścieżka miodu. Twórcze wykorzystanie zasobów gospodarstwa rolnego do celów edukacyjnych
 • Ścieżka jajka. Twórcze wykorzystanie zasobów gospodarstwa rolnego do celów edukacyjnych
 • Zagrody edukacyjne w promocji produktów lokalnych
 • Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich
 • Koncepcja i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
ROZWIŃ ZWIŃ
dr inż.Alina Kowalczyk-Juśko, dr inż. Magdalena Szymańska, 2015

Poferment nawozem dla rolnictwa

W publikacji przybliżony został temat pofermentu, czym jest, jakie przynosi korzyści dla rolnictwa, jak go aplikować na pola.W publikacji poruszono również niezwykle istotny temat zagospodarowania pofermentu w świetle obowiązujących obecnie przepisów prawnych oraz zaprezentowano biogazownie, które czerpią korzyści ze stosowania pofermentu.

2015

Wieś i Rolnictwo. Kwartalnik Nr 1.1 (166.1) 2015

W publikacji przedstawiono specyficzne problemy rolnictwa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem Polski i zmieniającym się gospodarstwom rodzinnym.

2015

I Międzynarodowe Targi Owocowe 17-18 maja 2015 r. Komarówka Podlaska - Katalog Wystawców

W publikacji zostały przedstawione gospodarstwa rolne specjalizujące się w branży sadowniczej, położone na terenie gminy Komarówka Podlaska oraz gmin sąsiednich. Przedstawiono również najważniejsze odmiany owoców produkowanych w Gminie Komarówka Podlaska oraz gminach sąsiednich

2015

PULS Rozwoju, czyli Pozytywnie Ułożona Lokalna Strategia Rozwoju. Poradnik z suplementem

Informacje zawarte w poradniku mogą okazać się pomocne przy opracowaniu planu rozwoju wsi, a także przygotowaniu lokalnej strategii rozwoju, jej wdrażania i zarządzania lokalną aktywnością oraz lokalną grupą działania. Ilustrowana publikacja w wersji pdf oraz w wersji audio adresowana jest do partnerów zaangażowanych w tworzenie strategii i animowanie lokalnego rozwoju. Więcej informacji o projekcie: <link news entry _top>ksow.pl/news/entry/6457-puls-rozwoju-czyli-pozytywnie-ulozona-lokalna.html

2015

„Odpoczywaj na wsi, TRADYCYJNIE”

„Odpoczywaj na wsi, TRADYCYJNIE” to folder dla tych, którzy chcą poznać alfabet ginących zawodów, oraz dziedzictwo kulturowe wsi przejawiające się w zachowanych jeszcze na obszarach wiejskich rzemiosłach, zwyczajach i tradycjach. Hity Turystyki Wiejskiej to katalog kwater o wysokim standardzie i jakości świadczonych usług, ukazujący ciekawą, niezwykle różnorodną ofertę turystyczną polskiej wsi. Polska wieś stanowi jeden z ostatnich w Europie przykładów zachowania tradycyjnego, kultywowanego od pokoleń krajobrazu kulturowego. Hity Turystyki Wiejskiej to uznane produkty turystyki wiejskiej, o bogatej ofercie rekreacyjno-wypoczynkowej, które czerpią z dziedzictwa regionów, prezentują osobliwość polskiej wsi, przy wykorzystaniu bogactwa kulinarnego  i potencjału mieszkańców obszarów wiejskich.

Folder w innych językach:

 • English - <link fileadmin user_upload ksow.pl pliki biblioteka sc_ksow_ksow hity_ang hits_of_rural_tourism_-_traditionally.pdf _blank download file>Relax in the countryside - traditionally
 • Deutsch - <link fileadmin user_upload ksow.pl pliki biblioteka sc_ksow_ksow hity_de de_urlaub_auf_dem_land_-_traditionell__tradycyjnie_.pdf _blank download file>Urlaub auf dem Land - Traditionell
 • русский - <link fileadmin user_upload ksow.pl pliki biblioteka sc_ksow_ksow hity_ru _blank download file>Отдыхай в деревне -Традиционно
 • français - <link fileadmin user_upload ksow.pl pliki biblioteka sc_ksow_ksow hity_fr _blank download file>Détente à la campagne - De manière traditionnelle
ROZWIŃ ZWIŃ
2015

Integrowana ochrona roślin ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia materiału siewnego

Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego, inż. Henryka Wachowiaka, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

2015

The Nordic-Baltic LEADER Cooperation Award Finaliści konkursu nordycko-bałtyckiej sieci obszarów wiejskich na najlepszy projekt współpracy transnarodowej w ramach LEADER

W obecnym okresie programowania (2007-2013) w ramach osi LEADER realizuje się blisko 360 projektów współpracy, przy czym w przypadku 180 projektów, partnerem jest przynajmniej jedna LGD z regionu nordycko-bałtyckiego. W publikacji zaprezentowani zostali finaliści konkursu nordycko-bałtyckiej sieci obszarów wiejskich na najlepszy projekt współpracy transnarodowej w ramach LEADER.

Jakub Hadyński, Ewa Kiryluk-Dryjska, Paweł Chmieliński, 2015

Program Leader w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

Praca składa się z ośmiu zasadniczych części - w pierwszej przedstawiono cel, zakres i metodykę badań, druga dotyczy definiowania zrównoważonego rozwoju. Kolejna część koncentruje się na czynnikach rozwoju zrównoważonego, zaś w rozdziale czwartym poruszono problematykę wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. W rozdziałach: piątym i szóstym zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców obszarów wiejskich oraz reprezentantów lokalnych grup działania. Następna część dotyczy perspektyw programu Leader w świetle wyników badań. Opracowanie kończą wnioski oraz rekomendacje dotyczące wdrażania programu Leader.

2015

Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich – identyfikacja i ocena postaw młodzieży wiejskiej w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz możliwości ich wykorzystania dla rozwoju lokalnego.

Raport metodologiczny  dotyczący opracowania i realizacji badań w ramach projektu flagowego  „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” realizowanego w oparciu o Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego przez Sekretariat Centralny KSOW na lata 2014-2015

Wyświetlanie rezultatów od 221 do 230 z 262