Biblioteka

2014

Wiejska Polska. Przedsiębiorcza Wieś

Publikacja pokonferencyjna konferencji „Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś”, która odbyła się w Koninie i Licheniu 5-6 lipca 2014 r. Konferencja  zgromadziła ponad pięciuset wiejskich liderów i przedstawicieli publicznych instytucji zajmujących się sprawami wsi.

Spis treści:

  1. Oblicza przedsiębiorczości (przejawy działalności gospodarczej z uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki – przegląd dobrych praktyk zaprezentowanych podczas konferencji „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” z podkreśleniem roli kobiet na wsi.
  2. Organizacje wspierające przedsiębiorczość, turystykę wiejską i zrównoważony rozwój. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i wybrane rekomendacje.
  3. Stanowisko uczestników konferencji „WIEJSKA POLSKA. Przedsiębiorcza wieś” w sprawie przedsiębiorczości z uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz zrównoważonego rozwoju.
  4. Uwarunkowania i rekomendacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości z uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz zrównoważonego rozwoju w okresie 2014-2020 (opracowanie na podstawie rozporządzeń Rady oraz polskich strategii i programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020).
ROZWIŃ ZWIŃ
2015

Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność

Poruszona w monografii tematyka jest szczególnie istotna ze względu na widoczną zmianę umiejscowienia programu LEADER, będącego obecnie podejściem horyzontalnym, w nowej perspektywie programowania. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie badań pt. „Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność”, przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przez konsorcjum firm Bluehill Sp. z o.o. oraz Quality Watch Sp. z o.o. w okresie marzec – maj 2015 r. Badania miały charakter ogólnopolski – analizie poddano 335 lokalnych grup działania (LGD); badania prowadzono z udziałem członków zarządu i pracowników LGD, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

ROZWIŃ ZWIŃ
2015

Ekoturystyka wobec globalnych wyzwań

Broszura została wydana z okazji III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej, która odbyła się po raz pierwszy w Polsce. W publikacji poruszone zostały następujące tematy:

  • Czym jest ekoturystyka - krótka charakterystyka
  • Rozwój ekoturystyki w Polsce - przykłady dobrych praktyk
  • Marketing i biznes w ekoturystyce
  • Certyfikacja ekoturystyczna
  • Komunikacja i komunikowanie ekoturystyki
  • Ekoturystyka w Polsce a wyzwania zrównoważonego rozwoju
Zespól redakcyjny: Anna Bilska-Kublik, Barbara Kucharska, Andrzej Sobieszek., 2009

„PRZYJAZNA WIEŚ”

Prezentacja pokonkursowa projektów infrastrukturalnych 2009

Publikacja przedstawia najlepsze projekty infrastrukturalne, zgłoszone do konkursu „Przyjazna Wieś”. Zaprezentowani w niej zostali wszyscy laureaci, którzy zostali wyróżnieni na szczeblu centralnym. Opisy projektów uwzględniają kryteria konkursowe, którymi kierowano się przy ich ocenie, czyli m.in. pomysłowość, funkcjonalności i wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

2009

Lokalne Grupy Działania w Województwie Śląskim

Publikacja na temat Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na terenie województwa śląskiego.

2009

Co to jest KSOW?

Broszura przybliża tematykę związaną z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Publikacja zawiera informacje dotyczące celów działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, jej struktury oraz zasad funkcjonowania. W broszurze poruszono również istotne zagadnienie współpracy z podobnymi instytucjami w innych państwach członkowskich.

2009

Produkty tradycyjne Województwa Łódzkiego

Województwo Łódzkie to mozaika tradycji kulinarnych wielu narodowości. Na przestrzeni lat doszło do ich wymieszania. Dlatego obecnie nazwy niektórych produktów i potraw, np. kugiel z Przedborza, to nazwy spolszczone, mające korzenie w innych kulturach. Z kolei inne, np. zalewajka, to określenia wywodzące się z robotniczej Łodzi.

Wyświetlanie rezultatów od 241 do 247 z 247