Biblioteka

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Potencjał i rola systemu doradztwa rolniczego w propagowaniu systemów krótkich łańcuchów żywności dla potrzeb Kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Potencjał i rola lokalnych grup działania (LGD) w propagowaniu systemów krótkich łańcuchów żywności dla potrzeb Kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Innowacje informatyczne dla systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) dla potrzeb kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Innowacje finansowe dla krótkich łańcuchów dostaw żywności

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Eko-technologie dla systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) dla potrzeb Kampanii (wyzwania i rozwiązania w zakresie wykorzystania eko-technologii w systemach KŁŻ w Polsce, w świetle doświadczeń i

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Przegląd najciekawszych inicjatyw systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w Polsce dla potrzeb kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz”

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Polska Fundacja Innowacji, 2018

Aktualny stan i zastosowanie przepisów regulujących sprzedaż bezpośrednią w Polsce dla potrzeb Kampanii na rzecz Krótkich Łańcuchów Żywności - Wiedz i Mądrze Jedz

Ekspertyza na temat różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ powstała w ramach projektu WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - dowiedz się więcej

Prof. dr hab. Waldemar Treder, 2021

Racjonalne nawadnianie roślin sadowniczych

Chcąc konkurować na rynkach światowych polskie rolnictwo zmuszone zostanie do znacznego zwiększenia powierzchni nawadnianych upraw, a więc i większego zużycia wody. Konieczne jest zatem podjęcie działań na rzecz stosowania racjonalnych metod gospodarowania wodą, retencjonowania powstałych zasobów wodnych, ich zagospodarowywania i ochrony. W celu zwiększenia efektywności wykorzystania wody i zminimalizowania jej strat rolnicy powinni wykorzystywać oszczędne metody nawadniania, połączone z nawykiem poszanowania tego surowca.

Poradnik opracowano w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, w ramach projektu o nazwie „Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

ROZWIŃ ZWIŃ
Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, prof. dr hab. Waldemar Treder, 2021

Racjonalne nawadnianie warzyw

Każdy użytkownik instalacji nawodnieniowej powinien pamiętać o maksymalnej oszczędności wody. Zasada ta musi obowiązywać niezależnie od obecnie posiadanych zasobów. Oszczędne gospodarowanie wodą jest bardzo ważne obecnie, a szczególnego znaczenia nabierze w przyszłości, kiedy wzrost populacji wymusi zwiększenie produkcji. Dlatego strategicznym celem jest ochrona naszych skromnych zasobów wodnych. Należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby racjonalnie korzystać z wody.

Poradnik opracowano w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, w ramach projektu o nazwie „Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, 2018

Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno-rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej raport końcowy z załącznikami

Ekspertyza skierowana jest do osób odpowiedzialnych za rozwój lokalny na obszarach wiejskich, przede  wszystkim do władz lokalnych i przedstawicieli administracji publicznej wszystkich gmin położonych na obszarach wiejskich Polski, instytucji otoczenia biznesu, instytucji zajmujących się promocją turystyki wiejskiej, a także do lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów zainteresowanych rozwojem poszczególnych funkcji na obszarach wiejskich. Więcej informacji o projekcie - zobacz

ROZWIŃ ZWIŃ
Wyświetlanie rezultatów od 51 do 60 z 262