Baza Lokalnych Grup Działania 2014-2020

Województwo
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

Rodzaj LGD: LGD

Fundusze

Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adres siedziby:
ul. Grunwaldzka 26
58-340 Głuszyca
Województwo dolnośląskie

Adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 26
58-340
Tel.: 074 871 61 50
WWW: http://www.partnerstwo-sowiogorskie.pl
E-mail: biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl

Język współpracy:
angielski

ZOBACZ SZCZEGÓŁYUKRYJ SZCZEGÓŁY

Prezes stowarzyszenia:
Dorota Konieczna-Enözel

Obszar działania:

województwogminarodzaj gminy
dolnośląskieWalimgmina wiejska
dolnośląskieGłuszycagmina miejsko-wiejska
dolnośląskiePieszycegmina miejsko-wiejska
dolnośląskieNowa Rudagmina wiejska
dolnośląskieJedlina-Zdrójgmina miejska

Obszar: 362.00 km2
Liczba ludności: 41 304