Baza Lokalnych Grup Działania 2014-2020

Województwo
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”

Rodzaj LGD: LGD

Fundusze

Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adres siedziby:
ul. Partyzantów 1
32-310 Klucze
Województwo małopolskie

Adres do korespondencji:
ul. Skalska 20
32-340
Tel.: 32/724 25 23; 694 128 336
WWW: http://www.nadbialaprzemsza.org.pl/
E-mail: lgd@nadbialaprzemsza.org.pl

Język współpracy:
angielski

ZOBACZ SZCZEGÓŁY UKRYJ SZCZEGÓŁY

Prezes stowarzyszenia:
Paweł Piasny
32/724 25 23; 694 128 336
lgd@nadbialaprzemsza.org.pl

Obszar działania:

województwo gmina rodzaj gminy
małopolskie Wolbrom gmina miejsko-wiejska
małopolskie Klucze gmina wiejska
małopolskie Krzeszowice gmina miejsko-wiejska
małopolskie Olkusz gmina miejsko-wiejska
małopolskie Bukowno gmina miejska
małopolskie Bolesław gmina wiejska
małopolskie Trzyciąż gmina wiejska

Obszar: 732.00 km2
Liczba ludności: 109 841