Baza Lokalnych Grup Działania 2014-2020

Województwo
Stowarzyszenie Euro-Country

Rodzaj LGD: LGD

Fundusze

Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adres siedziby:
ul. Raciborska 4 Polska Cerekiew
47-260 Zakrzów
Województwo opolskie

Adres do korespondencji:
ul. Karola Miarki 2
47-260
Tel.: 77 887 30 27
WWW: http://www.euro-country.pl
E-mail: info@euro-country.pl

Język współpracy:
angielski

ZOBACZ SZCZEGÓŁY UKRYJ SZCZEGÓŁY

Prezes stowarzyszenia:
Aleksandra Szlagowska
77 887 30 27
info@euro-country.pl

Obszar działania:

województwo gmina rodzaj gminy
opolskie Bierawa gmina wiejska
opolskie Cisek gmina wiejska
opolskie Pawłowiczki gmina wiejska
opolskie Polska Cerekiew gmina wiejska
opolskie Reńska Wieś gmina wiejska

Obszar: 501.00 km2
Liczba ludności: 33 987