Baza Lokalnych Grup Działania 2014-2020

Województwo
LGD Siedlisko

Rodzaj LGD: LGD

Fundusze

Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adres siedziby:
ul. Kościuszki 6, lok. 2/4
36-100 Kolbuszowa
Województwo podkarpackie

Tel.: 017 227 14 49
WWW: http://www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl
E-mail: biuro@lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl

ZOBACZ SZCZEGÓŁY UKRYJ SZCZEGÓŁY

Prezes stowarzyszenia:
Monika Fryzeł - prezes
17 2271 333. wewn.350
monika.fryzel@kolbuszowa.pl

Obszar działania:

województwo gmina rodzaj gminy
podkarpackie Dzikowiec gmina wiejska
podkarpackie Kolbuszowa gmina miejsko-wiejska
podkarpackie Majdan Królewski gmina wiejska
podkarpackie Raniżów gmina wiejska

Obszar: 545.00 km2
Liczba ludności: 48 599