Baza Lokalnych Grup Działania 2014-2020

Województwo
C.K. Podkarpacie

Rodzaj LGD: LGD

Fundusze

Fundusze Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Adres siedziby:
ul. Rynek 8
38-120 Czudec
Województwo podkarpackie

Tel.: 017 276 47 96
WWW: http://www.ckpodkarpacie.pl
E-mail: ckpodkarpacie@czudec.pl

Język współpracy:
angielski

ZOBACZ SZCZEGÓŁY UKRYJ SZCZEGÓŁY

Prezes stowarzyszenia:
Dorota Łuszcz
017 276 47 96
doskalu@interia.pl

Obszar działania:

województwo gmina rodzaj gminy
podkarpackie Czudec gmina wiejska
podkarpackie Niebylec gmina wiejska
podkarpackie Wielopole Skrzyńskie gmina wiejska

Obszar: 282.00 km2
Liczba ludności: 30 735